top of page

Utroskap er et tema som ofte opptar både par og enkeltpersoner i samfunnet. Det er en handling som har potensial til å skape dype sår og ødelegge tilliten i et forhold. Men hvor vanlig er egentlig utroskap? Forskning gir oss noen indikasjoner, men det er viktig å huske på at tallene kan variere avhengig av studiens metode og deltakernes ærlighet. La oss se nærmere på hva ulike studier sier om utroskapens utbredelse.

Studier som indikerer at utroskap er vanlig:

 1. Kinsey-rapporten Kinsey-rapporten er en av de mest kjente og omfattende studiene om menneskelig seksualitet, utført av Alfred Kinsey og hans team på 1940- og 50-tallet. Rapporten viser at rundt 37 % av menn og 29 % av kvinner innrømmet å ha vært utro mot sin partner.

 2. General Social Survey (GSS) GSS er en stor, nasjonalt representativ undersøkelse i USA som har blitt gjennomført annethvert år siden 1972. Ifølge GSS-dataene har omtrent 20 % av menn og 16 % av kvinner vært utro mot sin ektefelle. Imidlertid har andelen som innrømmer utroskap vært ganske stabil over tid, selv om holdninger til utroskap har endret seg.

 3. The European Values Study Denne europeiske undersøkelsen viser at omtrent 25 % av menn og 20 % av kvinner innrømmer å ha vært utro mot sin partner. Tallene varierer mellom landene, men generelt er det en betydelig andel av befolkningen som har opplevd utroskap.

 4. Studier på utroskap blant studenter Undersøkelser blant studenter viser at utroskap kan være ganske utbredt i denne aldersgruppen. En studie publisert i "Archives of Sexual Behavior" fant at 31 % av studentene hadde vært utro mot sin partner i løpet av det siste året.

 5. Ashley Madisson gjennomførte en survey av 1300 personer, vedrørende utroskap. 44 % av menn i undersøkelsen innrømmet utroskap, og ytterligere 55 % innrømmet å ha vurdert utroskap. Tilsvarende tall for kvinner var 39 % og 35 %. Studien viste også at 27 % av menn, og 28 % av kvinner oppsøker en bekjent når de var utro.

 6. Utroskap blant helt unge skjer hyppigere enn for personer i 30- og 40 årene. Kvinner er oftest utro i 60- årene. Noen studier indikerer at utroskap skjer 40 % oftere i aldersgruppen over 55 år, versus de under 55 år.

 7. Hvor vanlig er så utroskap i Norge? The Mirror gjennomførte en undersøkelse i 2015, som fant at nordmenn lå på 6. plass i utroskap. Bak franskmenn som holdt 5. plassen.

 8. Den norske psykologen, forskeren og samlivseksperten Frode Thuen uttalte for noen år siden at utroskap skjer i cirka 70 % av alle langvarige parforhold.


Det er viktig å merke seg at tallene fra forskjellige studier kan variere avhengig av definisjonen av utroskap, kulturelle forskjeller, og ærligheten blant respondentene. Når jeg utfører løgndetektortester, så finner jeg svært ofte personer forsøker å omdefinere utroskap de har begått som noe annet enn utroskap. Også selv om de i utgangspunktet før testen var enige i definisjonen på utroskap. I polygraftesten vil den slags løgner kunne få store konsekvenser, mens i en spørreundersøkelse vil den slags løgner ikke få noen konsekvenser. Det er derfor svært sannsynlig at andelen som faktisk har vært utro er vesentlig høyere enn det tallene i disse studiene indikerer.


Det er også viktig å ta med at noen studier definerer utroskap som fysisk utroskap, mens andre inkluderer både fysisk utroskap, og emosjonell utroskap (teksting, kontakt med intensjoner om at noe fysisk seksuelt skulle- eller kunne skje).


Konklusjon:

Selv om tallene varierer, viser flere studier at utroskap er en vanlig og utbredt problemstilling i samfunnet. Det er viktig å huske at tillit, kommunikasjon og åpenhet er nøkkelen til et sunt og lykkelig forhold.


Det er svært vanskelig å gjenoppbygge tillit i et parforhold når den ene mistenker den andre for utroskap. Test med løgndetektor kan for mange parforhold være det som skal til for å få alt på skinner igjen. Testen punkterer tillitskrisen som oppstår ved utroskapsmistanker. I de tilfeller det er underliggende grunner til utroskap- eller utroskapsmistankene, så kan løgndetektor punktere tillitskrisen, og gjøre det mulig å starte prosessen med å reparere forholdet.


Hvis man opplever mistanker om utroskap, kan det være lurt å snakke med partneren og eventuelt søke profesjonell hjelp for å komme til bunns i situasjonen og gjenopprette tilliten.

Som polygrafist har jeg sett mange parforhold i krise på grunn av mistanker om utroskap. Det som slår meg gang på gang, er hvordan den samme dynamikken og eskaleringen av mistanker oppstår, både i forhold der utroskap faktisk har skjedd og der det ikke har vært noen utroskap. La meg dele min erfaring med deg.


Det starter ofte med at den ene parten kommer over informasjon som gjør at mistanker om utroskap får fotfeste, men uten at det eksisterer noen sikre bevis. Den som blir mistenkt nekter for utroskap.

Det å føle seg bedratt vekker noen av de sterkeste følelsene i oss. Den som mistenker utroskap føler at den personlige investeringen i partneren er truet, og jakter på svar.

I jakten på svar blir man sin egen privatdetektiv, og starter kartlegging av partnerens bevegelser, kontakter og adferd.


Ofte er det slik at det ikke dukker opp sterke bevis på utroskap, men ting som ikke stemmer, som gir hjernen belønning for jakten. Belønningen gir ytterligere intensiv for å finne svar, og metodene eskalerer.


Hvor mye det eskalerer er avhengig av personlige grenser, hvilke sperrer man har osv. Men veldig ofte begynner den som mistenker utroskap å undersøke telefonen og datamaskinen til partneren. Noen går så langt som å følge etter partneren, eller til og med installere kameraer og sporingstjenester på partnerens bil, eller apper som installeres på partnerens mobiltelefon.


Denne jakten på bevis fører til alt fra små til svært store og alvorlige adferdsendringer hos den mistenksomme parten. Mistankene går fra å være nettopp det – mistanker – til å bli en overbevisning om at utroskap har skjedd. Uten at personen selv helt forstår det, endrer de seg. Og det spiller ingen rolle om vedkommende er rørlegger, aksjemegler, drosjesjåfør, politi eller leder i børsnotert selskap. Jeg har også hatt mange psykologer som har oppsøkt min hjelp for samme problemstilling. Vår hjerne har ingen av-knapp for å beskytte oss mot dette.


Denne endringen fører ofte til intense utspørringer og høyt konfliktnivå i parforholdet. Frustrasjon, aggresjon og depresjon kan oppstå hos begge parter. Den som mistenkes for utroskap, kan oppleve PTSD-lignende reaksjoner relatert til temaet. Dette oppstår fordi de kontinuerlig blir utsatt for mistanker, anklager og konflikter. De føler seg truet og usikre, og begynner å utvikle symptomer som minner om posttraumatisk stresslidelse.


Når det kommer til løsningen på denne vanskelige situasjonen, er det viktig at den som mistenker utroskap må få svar på om utroskap har skjedd, og eventuelt hva som har skjedd, og svarene må være til å stole på.


Løgndetektortest er ofte det eneste som kan gi et dekkende svar på om utroskap har skjedd eller ikke. Noen ganger stemmer mistanken, andre ganger ikke. I begge tilfeller tar jeg meg god tid til å forklare dynamikken og testresultatene fra løgndetektortesten. Uten profesjonell hjelp kan det være langvarige konsekvenser for personer som havner i denne situasjonen. De kan miste mental balanse og tillit på jobb, bli sykemeldt eller miste jobben. Venner og kollegaer kan trekke seg unna, og de kan dra disse negative erfaringene og adferdsendringene med seg inn i nye forhold. Det er derfor svært viktig at slike alvorlige situasjoner blir løst av profesjonelle. Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, nøl ikke med å ta kontakt med oss i dag. Vi er her for å hjelpe deg å finne sannheten og få tilbake kontrollen over livet ditt. Etter at dere har tatt en løgndetektortest for å få frem sannheten om hva som har skjedd, så er det i slike tilfeller som dette ofte lurt å oppsøke psykolog som jobber med kognitiv terapi, som kan hjelpe dere med å gjenopprette god kommunikasjon og holde stø kurs i forhold til å hindre nye runder med mistanker.


Innhold:

 • Introduksjon til de smertefulle tegnene på utroskap

 • Vanlige atferdsendringer hos utro kvinner (økt personvern, emosjonell tilbaketrekning, nye interesser eller hobbyer, osv.)

 • Tips for menn om å identifisere mulige tegn på utroskap

 • Råd om hvordan man skal nærme seg og håndtere mistanker


Introduksjon til tegn på utroskap


Mange menn opplever hjertesorg og usikkerhet når de mistenker at deres elskede kone er utro. Å forstå hva du skal se etter og hvordan du skal konfrontere mistankene dine kan hjelpe deg med å håndtere denne vanskelige situasjonen. I denne bloggposten skal jeg gå inn på noen typiske tegn når kvinner er utro, og gi deg råd om hvordan du kan konfrontere din partner om du mistenker at noe er galt.Vanlige atferdsendringer hos utro kvinner


Utroskap kan føre til en rekke atferdsendringer hos kvinner. Noen av endringene du kan se etter inkluderer:


 1. Hun har blitt mer hemmelighetsfull: Hvis hun plutselig blir mer privat med telefonen sin, datamaskinen eller sosiale medier, kan dette være et tegn på at hun skjuler noe.

 2. Emosjonell tilbaketrekning: Føler du at hun har blitt litt "fjern", og har trukket seg emosjonelt fra deg? Dette kan være et tegn på at hennes lojalitet ligger hos noen andre.

 3. Nye interesser eller hobbyer: Har hun plutselig nye interesser eller hobbyer som hun ikke ønsker å dele med deg? Dette kan indikere at hun bruker tiden sin med noen andre.

 4. Når du spør om hvor hun har vært, hvem hun har vært med, og hun ikke kan gi deg klare svar, så bør alarmen gå. Kanskje er hun redd for at du skal kontakte de personene hun oppgir.

 5. Nye interesser eller hobbyer: Har hun plutselig nye interesser eller hobbyer som hun ikke ønsker å dele med deg? Dette kan indikere at hun har noen i kikerten i forbindelse med hobbyen eller aktiviteten hun har begynt med.

(Nøkkelord: tegn på utroskap, konfrontere mistanker, utro kone, gjenoppbygge tillit)Tips for menn om å identifisere mulige tegn på utroskap

 • Vær oppmerksom på endringer i hennes kommunikasjonsmønstre og atferd.

 • Merk om hun unngår å svare på spørsmål om hvor hun har vært eller hvem hun har vært sammen med.

 • Hold øye med eventuelle ukjente telefonnumre eller mystiske tekstmeldinger.

 • Har hun begynt å få likes fra en mann hun tidligere ikke fikk likes av på sosiale medier?

 • Er det noen hun chatter med på Snap, som det ikke er naturlig at hun skulle ha så mange meldinger med. For eksempel en kollega på jobb.


Råd om hvordan man skal nærme seg og håndtere mistanker

 1. Samle bevis: Før du konfronterer partneren din, er det viktig å ha konkrete bevis på utroskap for å unngå falske anklager og forvirring.

 2. Vær rolig og klar: Når du konfronterer partneren din, er det viktig å holde seg rolig og uttrykke dine bekymringer på en konstruktiv måte. Unngå å bli sint eller anklagende, da dette kan føre til at samtalen eskalerer og blir kontraproduktiv.

 3. Velg riktig tid og sted: Når du bestemmer deg for å konfrontere partneren din, sørg for at dere har nok tid og privatliv til å diskutere situasjonen grundig. Unngå offentlige steder eller situasjoner der andre kan overhøre samtalen.

 4. Vær åpen for hennes perspektiv: Gi din partner muligheten til å forklare seg og lytt nøye til hennes synspunkter. Husk at det alltid er to sider av en historie, og det kan være grunner til hennes oppførsel som ikke nødvendigvis er relatert til utroskap.

 5. Søk profesjonell hjelp: Hvis du ikke klarer å løse mistankene alene, kan det være nyttig å søke profesjonell hjelp. En løgndetektortest vil ikke hjelpe dere å kommunisere bedre, eller å løse de underliggende årsakene til hvorfor utroskap skjer, men en løgndetektortest vil kunne punktere mistankene, slik at dere får mulighet til å legge mistanker bak dere, og starte med gjenoppbygging av tilliten i parforholdet.


Konklusjon:


Å mistenke utroskap kan være en smertefull opplevelse, men å vite hva du skal se etter og hvordan du skal konfrontere din partner på en konstruktiv måte kan hjelpe deg med å avsløre sannheten og finne en vei fremover. Husk å være åpen for din partners perspektiv og søke profesjonell hjelp om nødvendig. Ved å gjenoppbygge tillit og kommunisere åpent, kan du og din partner overvinne utfordringene og styrke forholdet deres.

bottom of page