top of page
Anchor 1

IntegrityView

IntegrityView online løgndetektortest

VERDENS MEST TREFFSIKRE ONLINE LØGNDETEKTOR

Integrityview - the worlds most accurate online lie detector -online løgndetektor - online

Ta testen hjemmefra i dag

Høyere enn 99% treffsikkerhet ved D-Index > 0,6

Ta testen i dag

"Fast is fine, but accuracy is everything"

                                                                 Wyatt Earp

IntegrityView© tar ca 12 minutter + instruksjoner, og du kan ta testen hjemmefra allerede i dag.

Fyll ut skjemaet under. Vi sender deg testen.  Umiddelbart etter at testen er ferdig foreligger resultatet hos oss. Når du er ferdig med testen betaler du via VIPPS eller PayPal. Du betaler ingenting før testen. 

Så snart testen er betalt får du testrapport tilsendt på e-post.  Analyse av testen er algoritmebasert og ikke sårbar for menneskelige feilvurderinger. 

Bestille IntegrityView utroskapstest

IntegrityView er verdens mest treffsikre online utroskapstest. Ta testen hjemmefra i dag.

Gjelder den som skal ta testen. Kryss av for påstander som representere den som skal ta testen slik den personen stiller seg til hvert punkt i dag. Kryss gjerne av for flere alternativer. Alle alternativene gjelder tidsperioden den som testes var i forhold med, (/skal ha vert eksklusiv med-) den som mistenker seg bedratt (Kjæresten). Om du fyller ut skjemaet for kjæresten din, så fyller du ut slik du oppfatter at kjæresten din ville svart i dag.

Velg perioden som skal testes. 

Velg tidsperioden vi skal teste (FRA - TIL)

Metoden

Scroll lengre ned på siden for å lese mer om hvordan IntegrityView kan brukes som løgndetektor og vitenskapen bak testen. Bruk kontaktskjemaet nederst på siden om du ønsker en IntegrityView test for andre tema eller mer komplekse utroskaps problemstillinger enn det som fanges opp i skjemaet under. 

Denne testen eksisterer foreløpig på en IT platform som brukes av forskere ved flere universitet. Det kreves derfor litt manuelt arbeid fra oss for å konstruere hver test, slik at vi sikrer at hver eneste test leverer den høye treffsikkerheten både du og vi forventer. 

For å kunne gjennomføre en treffsikker test for deg behøver vi at du sender oss relevant informasjon om din / deres unike problemstilling.

Ta deg god tid og vær nøyaktig når du fyller ut alle felt i skjemaet under. Om du sender inn skjema med feil informasjon, eller manglende informasjon vil vi ikke kunne lage testen til deg. Om du for eksempel skriver en feil bokstav i e-postadressen vil du ikke få svar fra oss. 

Vi tar kontakt om vi ser at det mangler opplysninger for å kunne konstruere testen. 


Dersom noen av feltene har rød kant må du fylle ut feltet korrekt før det er mulig å sende skjemaet til oss. 

Velg tidspunkt (dato og klokkeslett) du ønsker å ta testen. (Beregn test 3 timer eller mer frem i tid fra du sender inn skjemaet, om ikke annet er avtalt. Om det haster, huker du av boksen under).

Choose a time

Takk henvendelsen!

Vi har mottatt skjemaet du har sendt inn.

Du hører fra oss.

Det har skjedd en feil. Skjemaet er ikke sendt inn til oss. Se etter om det er noen felter som ikke er fylt ut korrekt. Vi har merket feltet med rød kant for at du lettere skal finne det. 

Treffsikkerhet

OM INTEGRITYVIEW

IntegrityView (aIAT) bygger videre på forskning som er utført på blant annet Implicit Association Test (IAT), (Greenwald et al., 1998) og forskning på metoden, primært utført ved University of Washington, University of Virginia, Harvard og Yale.

IAT er en responstidsbasert (RT) hypotesetest som blant annet brukes til å fastslå en persons holdninger eller bias (partiskhet / forutinntatthet som finnes i lagret i den underbevisste delen av hjernen, som personen ikke er klar over). 

IntegrityView (aIAT) er en videreutvikling av IAT, og kan identifisere en persons sanne selvbiografiske minner om en hendelse eller intensjon når to motstridende hypoteser om den samme hendelsen eller intensjonen testes mot hverandre. 

Opplevelser vi mennesker har i hverdagen kodes inn i våre hjerneceller som fysiske minner, hvor tilgangen til de ulike minnene rutes som assosiasjoner via nevrale nettverk. 

Guiseppe Sartori IntegrityView ID Test.p

Professor Guiseppe Sartori, University i Padova, Italia har utviklet flere varianter av aIAT. På bildet demonstrerer han en 3 minutter lang treffsikker ID test som er basert på samme prinsipper som aIAT / IntegrityView. Professor Sartori har blant annet utviklet treffsikre nevropsykologiske tester som er designet for å identifisere om personer lyver om whiplash skader, en semi-automatisert personlighetstest, en svært treffsikker test som evner å identifisere personers intensjoner og mye mer. 

Når en person henter frem et minne om en hendelse, vil assosiasjonene til andre sanne minner om den samme hendelsen også være lett å hente frem. Hjernen håndterer raskt og treffsikkert det å hente frem og pare sanne med andre sanne minner om den samme hendelsen i en tvunget koordinasjonsoppgave, mens hjernen må jobbe mer når den blir tvunget til å pare sanne eksisterende minner med påstander om selvopplevde minner som ikke eksisterer i hjernen.

Når hjernen må jobbe hardere for å prosessere mer kompleks informasjonsgjendrivelse, bruker den lengre tid. Du kan tenke på det som en intelligent AI datamaskin som har minner lagret på en harddisk og har systematisert minnene slik at minner fra en hendelse befinner seg ett sted. Minner som AI datamaskinen må finne opp bruker den lengre tid på, fordi det er en mer kompleks oppgave. år AI datamaskinen blir bedt om å kategorisere påstander som beskriver sanne og usanne minner om hverandre vil den bruke lengre tid (eller mer prosessorkraft). AI datamaskinen kan likevel programmeres til å bli tvinge frem et svar mye raskere, men den vil da svare mye oftere feil fordi den må ta beslutninger før beregningene er ferdig. Omtrent sånn er det også for menneskehjernen. 

IntegrityView utnytter hjernens svakhet i å klare å sjonglere sanne og usanne minner om hverandre når man blir tvunget til å utføre ulike paringer av setninger i en styrt koordinasjonsoppgave. 

Du har ingen sensorer koblet på deg når du tar IntegrityView testen. 

Treffsikkerhet for IntegrityView

Nøyaktigheten for aIAT / IntegrityView er 92% (alle tester i alle studier) og 94% for re-tester (samme test utført på nytt).

For tester som oppnår en score på D-aIAT høyere enn 0,6 og lavere enn - 0,6  har aIAT / IntegrityView oppnådd følgende resultater i vitenskapelige studier:
Høyere enn 99% treffsikkerhet for personer som ikke forsøker å jukse.
Høyere enn 99% treffsikkerhet for personer som har forsøkt å jukse, men som ikke har fått opplæring i juks.
87% treffsikkerhet for personer som fikk opplæring og trening av en ekspert i juks. 
93,5%* treffsikkerhet for tester med  d-aIAT > 0.6 for personer som fikk opplæring i juks.

I praktisk bruk ser vi også at IntegrityView har svært lav risiko for å stemple uskyldige som skyldig. 
IntegrityView bygger på en falsifiserbar teori og et solid teoretisk fundament.
IntegrityView har innebygget selv-validering.

IntegrityView oppfyller kiteriene til "equality of arms".

IntegrityView oppfyller kriteriene i Daubert Standarden for bevismidler. 

*Den versjonen av testen som ble brukt for å avsløre juksere i vitenskapelige studier, som samlet oppnådde 93,5 % treffsikkerhet, hadde en åpen algoritme som godtok ekstreme verdier. De som forsøkte å jukse ble da trenet i å forsøke å fremprovosere ekstreme verdier i deler av testen. Den versjonen som brukes i dag i IntegrityView har en lukket algoritme som ikke tillater ekstreme verdier. Gjennom å lukke algoritmen blir litt flere tester inkonklusiv (gir ikke noe resultat), men det kan forventes noe høyere treffsikkerhet for personer som forsøker å jukse, selv om de har fått opplæring. 

For unikt designede tester kan treffsikkerheten variere noe, avhengig av hvor godt en test er konstruert for den spesifikke oppgaven den skal løse. Når testen bruker en D-aIAT på 0,6 som referanseverdi, vil ca 18% av testene oppnå en score lavere enn D-aIAT 0,6. Andelen tester under 0,6 vil også avhenge av hvor gode instruksjoner som gis før testen og hva som testes.

Selv om en test oppnår lavere score enn 0,6, så er den vanligvis en pålitelig test med høy grad av treffsikkerhet sammenlignet med andre metoder. Når d-aIAT kommer ned under 0,4 bruker vi å be klienten ta testen på nytt (Re-test er gratis).  

Dersom du tar testen som koster Kr 1900 og gjennomfører uten at vi er tilstede via Zoom, kan du forvente noe høyere sannsynlighet for at du må ta samme testen en gang til, enn om du tar testen når vi er tilstede under testen via Zoom.

 

Det tar ca 12 minutter å ta testen første gang, og ca 10 minutter gang nr 2, om du blir bedt om å ta den på nytt. 

De tre vanligste årsakene til at klienter blir bedt om å ta testen på nytt skyldes:

1. Personer som begynte å snakke eller gjøre andre ting midt i testen, i strid med instruksjonene.

2. Personer som gjennomførte testen for langsomt.

3. Personer som opplever deler av testen så krevende at de begynner å trykke tilfeldig på knapper, uten å konsentrere seg om å utføre testen så raskt som mulig med så få feil som mulig. 

Testadministrator vil se dette når testen er gjennomført, og vil da be om at testen tas på nytt. Det påløper ingen ekstra kostnader i de tilfeller vi ber om at testen tas på nytt.

IntegrityView brukes som bevis i rettssaker.

 
aIAT har blitt godtatt som bevis i rettssystemet i henhold til Daubert Standarden et 20-talls ganger. De fleste av sakene der testen ble brukt i rettslige sammenhenger var høyprofilerte drapssaker. I disse sakene ble aIAT brukt for å avgjøre om den siktede / dømte hadde "criminal intent" (Mens Rea). Dvs minner om hvorvidt forbrytelsen og drapet var planlagt, var gjort med vilje eller med samtykke, eller om det skyldtes et uhell. En av sakene testen der testen ble fremlagt i rettssystemet var en svært stor hvitvaskingssak mot en regnskapsfører som hevdet at han ikke kjente til at penger han overførte ble hvitvasket. En sak ble ført mot antidopingbyrået WADA der IntegrityView ble akseptert som bevis. I tillegg er testen akseptert som bevis i flere forsikringssaker som blant annet har handlet om påstått whiplash.

En tidlig versjon av aIAT fikk et lite gjennombrudd da den ble brukt i "Spygate" saken. Testen var med å identifisere hvem i Ferrari sitt Formula 1 racing team som hadde kjennskap til at det ble overlevert bedriftshemmeligheter til McLaren. McLaren ble i 2007 dømt til å betale Ferrari 100 millioner dollar for industrispionasje. Testen er også brukt av fotballklubber som blant annet Chelsea, som har brukt testen til å teste nye spillerkjøp. Flere av topklubbene i Italia har brukt og bruker testen. For eksempel i forhold til å teste om spillere de vurderer å kjøpe skjuler skader, og for å verifisere alder på spillere fra Afrika. KPMG bruker IntegrityView som siste ledd i en omfattende sjekk av kandidater de tar inn i internship ordningen sin. Testen brukes da til å selektere bort personer som utelukkende søker internship som springbrett til andre jobber, og som ikke kunne tenke seg å fortsette å jobbe i KPMG om de fikk forespørsel etter endt internship. KPMG finner da at ca 10% av kandidatene blir identifisert med IntegrityView, etter at alle andre steg i rekrutteringsprosessen er gjennomført.    

Det foreligger en omfattende juridisk vurdering på over 40 sider i en rettsavgjørelse fra Trieste Court of Appeal (Trieste lagmannsrett) i Italia som sier at aIAT er i samsvar med Daubert-standarden for bevismidler. Testen oppfyller de strenge kravene til bevismidler i land som har adoptert den nye Daubert Standarden for bevismidler, som er en langt mer vitenskapelig-, og strengere bevisstandard enn bevisstandarden som brukes i Norge. Du kan lese mer om Daubert Standarden HER.

Det finnes mer enn 300 vitenskapelig publiserte artikler som omhandler det teoretiske rammeverket testen bygger på, inkludert studier på varianter av IAT og aIAT. Forskere har gjennomført over 27 millioner tester på 34 språk siden 1998. Over 20 millioner mennesker har tatt ulike varianter av testen.
 

I motsetning til polygraftester som kan teste flere spørsmål i samme test, kan IntegrityView (aIAT) kun teste ett tema-, eller ett selvbiografisk minne per test. Det er sjelden mulig å gjennomføre mer enn 2-3 tester pr person med IntegrityView.
 

Studier har også dokumentert at aIAT / IntegrityView er i stand til å identifisere sanne selvbiografiske minner hos personer som har fått påvist Alzheimer / demente personer, selv om personene selv ikke klarer å hente frem disse minnene. Disse og andre tilsvarende studier indikerer at IntegrityView testen tapper dypere inn i hjernen vår enn minner som vi ved våken bevissthet opplever at vi har. Det gjør testen ganske unik i forhold til andre tester som brukes til løgndeteksjon. 

IntegrityView kan teste hendelser, holdninger og intensjoner. Det betyr at IntegrityView testen kan gi deg svar på spørsmål som ingen andre tester kan gi treffsikre svar på. For eksempel om samboeren din har intensjoner om å bli i parforholdet eller planlegger en exit. 

Online lie-test accuracy IntegrityView

Bildet over viser eksempel på oppnådd treffsikkerhet i en vitenskapelig studie når en 3-minutter kortversjon av IntegrityView ble brukt som ID test. Denne studien inkluderte 100 deltagere og oppnådde 94% treffsikkerhet.  

IntegrityView lie detector accuracy

Bildet over viser treffsikkerhet oppnådd i en annen studie der IntegrityView er modifisert som en ID test. Grafen viser at testen tydelig skiller mellom dem som oppga usann ID, og respondenter som oppga sann ID. 

bottom of page