LÖGNDETEKTOR

Credibility Lie Detection Technology logo

"...polygraph is the single  most effective and productive tool for acqiuring and developing valid, reliable, and often critical information from people who otherwise prefer that information not be known". 

Joint statement by NSA and DIA, 2011

Credibility Lie Detection Technology www.logndetektortest.com

OM LØGNDETEKTOR

Polygraftesten (løgndetektor) har i over 90 år vert den mest treffsikre metoden for å vurdere utsagns troverdighet, og til å få frem detaljer om tema som testes. På slutten av 90-tallet var det kun et fåtall land utenfor USA som brukte polygraftester i vesentlig omfang. Med digitalisering av polygrafinstrumentet, bruk av flere sensorer og måleparameter for å identifisere forsøk på juks, publisering av en rekke vitenskapelige studier som viser testenes effekt, gjennomføres det i dag mange millioner tester årlig (ca 3 millioner bare i USA). Løgndetektortester brukes i dag i ca 70 land, og det utdannes tusenvis av nye polygrafister i privat og offentlig virksomet for å møte etterspørselen.

 

Polygrafinstrumentet måler fysiologiske reaksjoner som primært skjer i det autonome nervesystemet, som er den delen av nervesystemet som ikke styres av viljen. Polygrafinstrumentet er ikke en løgndetektor i seg selv, men når polygrafen brukes i et testformat med bestemte spørsmål i bestemt rekkefølge, blir det en "løgndetektortest". Det finnes også tester med polygrafinstrumentet som ikke er løgntester, og som defineres som "gjenkjennelsestester".  

HVORDAN FOREGÅR EN LØGNDETEKTORTEST?

 1. Du kan forvente å bli behandlet ordentlig og respektfullt, uansett om du er skyldig eller uskyldig. Det finnes ingen elementer av press, stygge ord, kjefting, overbærenhet, frekkhet osv i en polygraftest.

 2. Vi behøver ikke vite alt om deg, men vil gå grundig gjennom det som berører problemstillingen som dekkes av testspørsmålene.

 3. Personer som testdagen velger å holde tilbake saks-relevant informasjon må regne med å blir spurt ut utførlig om de temaene. 

 4. Personer som blir tatt i forsøk på juks gjør seg selv til "persona non-grata", og vil ikke kunne påregne å få mulighet til å ta tester på nytt. Heller ikke andre tester. 

 5. Før du tar en løgndetektor-test avtaler vi pr telefon eller email teststed og tid, og du/dere gir meg et raskt innblikk i hva testen skal dreie seg om.

 6. Den som skal testes må frivillig ønske å ta en løgndetektor test.

 7. Viktig: Du som skal testes med løgndetektor:

  • Snakke flytende norsk, svensk, dansk eller engelsk. Møter du til test og ikke kan kommunisere relativt flytende på et av de nevnte språkene, kan vi ikke teste deg. Du faktureres likevel for den bestilte testen og tiden vår. Det er en situasjon hverken vi eller du ønsker å komme i. Dersom det er den minste tvil om dette, så er det viktig at du ringer oss på forhånd og avklarer problemstillingen. 

  • Du må ikke være alvorlig syk (alvorlig hjertesykdom, ustabil epilepsi m.m). Om sykdommen er medisinert og stabil, vil du etter all sannsynlighet kunne testes. Ta kontakt på forhånd om du er usikker.  

  • Du må gi beskjed på forhånd om du har en nevrologisk tilstand/sykdom som medfører kronisk smerte, sensoriske problemer, kramper, spasmer, skjelving i kroppen, beina eller på hendene osv. Ofte kan vi likevel teste deg som har slike problemstillinger, med litt forberedelser fra vår side.

  • Gi beskjed på forhånd før du bestiller løgndetektor om du er gravid. I utgangspunktet tester vi ikke gravide, fordi vi ikke ønsker å utsette den gravide eller barnet for en stressende situasjon. Det er ikke noe ved selve instrumentet som kan skade den gravide eller fosteret. Det kan finnes situasjoner hvor en totalvurdering tilsier at det er fornuftig å gjennomføre en test på en gravid kvinne. For eksempel om den pågående situasjonen før testen utgjør omfattende stress for den gravide, og det kan forventes at testen vil endre / løse opp den løpende stresssituasjonen. Du kan da bli spurt om å rådføre deg med lege osv før testen.

  • Ikke være ruset dagen før- eller den dagen du skal ta løgndetektor-test. Noen få enheter alkohol dagen før en test er uproblematisk.

  • Du må møte uthvilt.

  • Du må kunne betale for testen (Det høres banalt ut for de fleste, men for noen er dette aktuelt tema). Møter du til test uten å kunne betale, så gjennomføres ikke testen, men du blir likevel fakturert. Vi har forståelse for at det noen ganger kan være kritisk å få gjennomført en test, selv om lommeboken er tom. Ta da kontakt på forhånd, så ser vi hva som er mulig å få til. 

 8. Den dagen du skal testes med løgndetektor går vi gjennom problemstillingen på nytt. Først overfladisk. Deretter i detalj omkring de tema og spørsmål som skal testes. Etter den første gjennomgangen sendes alle andre enn den som skal testes på gangen.

 9. Detaljgjennomgangen av spørsmålene skjer like før hovedtesten begynner, men hovedtesten begynner ikke før vi er helt sikre på at spørsmålene er korrekt formulert og at den som skal testes er enig i at spørsmålene er korrekt forstått.

 10. Om den som skal testes kommer i følge med andre, så må 1-2 personer utover den som skal testes gjerne være med helt i starten av forberedelsene til testen. Det er viktig at de som skal være med er rolige, og ikke legger opp til krangling testdagen. Bråk, krangling osv som medfører at testen ikke kan gjennomføres, medfører likevel at testen faktureres.

 11. Sammen med den som skal testes med løgndetektor, og evt følge, går vi først gjennom problemstillingen løst/ overfladisk, og forklarer testen, forventet treffsikkerhet osv. Testprosedyren krever at etter den første gjennomgangen må de som er i følge med den som skal testes forlate lokalet testen foregår i. Under løgndetektor-testen er det kun polygrafisten og den som testes som er tilstede.

 12. Selve løgndetektor-testen tas opp på video. 

 13. Etter at andre er sendt ut, går vi gjennom hva som skal skje videre i løgndetektortesten.

 14. Du kobles opp til polygrafinstrumentet. Sensorene er kun på utsiden av kroppen. Det er ingenting som gjør vondt, og du får ingen støt eller lignende. Det eneste som kan være litt ubehagelig er blodtrykksmansjetten som festes på venstre overarm. Under testen er det litt lufttrykk i blodtrykksmansjetten. Vi har ulike måter å gjøre dette på. Dersom ubehaget er stort, finnes det både andre måter å feste sensoren på, og andre sensorer vi kan bruke.

 15. Det gjennomføres først en liten kontrolltest. Den har flere funksjoner. Blant annet sjekkes alle sensorene at de virker, og at de er rett innstilt. 

 16. Etter kontrolltesten går vi gjennom alle spørsmål i detalj. Alle setninger formes slik at de ikke er tvetydige, og slik at vi er sikker på at spørsmålene er forstått likt av polygrafisten og den som testes. Gode spørsmål er helt essensielt i en polygraftest.

 17. Antall spørsmål er maks 4 for et standard testformat. Flere spørsmål er mulig som en "hurdle approach". Det vil i praksis si at det gjennomføres flere tester etter hverandre. (Avhengig av hvilken type hurdle approach som ønskes/ velges, så kan det tilkomme ekstra kostnader om vi skal gjennomføre flere tester).

 18. De vanligste og beste utroskapstestene med løgndetektor har 1-3 spørsmål. Dvs 3 spørsmål der vi tester 3 grader av utroskap for en gitt periode. Dette er også de billigste løgndetektortestene. 

 19. Tester med 4 spørsmål brukes kun dersom situasjonen er så spesiell eller kompleks at standard utroskapstester ikke evner å gi svar på alle relevante spørsmål.

 20. Under selve løgndetektortesten gjennomføres flere serier med de samme spørsmålene, der spørsmål roteres innbyrdes mellom hver serie. Det finnes ingen overraskelsesspørsmål eller lurespørsmål i testen. Alt er gjennomgått med den som skal testes, før testen begynner. 

 21. Etter løgndetektor-testen blir det gjennomført en rask analyse. Dette er ikke en fullstendig analyse, og resultatet som gis rett etter testen skal anses som foreløpig. Vi gir likevel resultat etter testen (samme dag, om mulig) på spørsmål som indikerer høy score, da det er sjelden det er avvik på den hurtige analysen og den endelige analysen. 

 22. Den endelige analysen omfatter som oftest 300 - 500 målepunkter inkludert bevegelsessensorer. Målepunktene analyseres med ett eller flere analyseprogram, og alle bevegelsessensorer gjennomgås for å se etter mulig juks, eller bevegelser som kan ha påvirket sensormålingene. 

 23. Den endelige analysen sendes som kryptert e-post hvor du får en kode du må taste inn for å lese e-posen og rapporten. Vi anser det som den tryggeste leveringsmåten. Andre leveringsmåter er mulig, om det er ønske om det. Vanligvis har vi endelig testrapport klar etter noen dager, men antall dager kan være kortere eller lengre, avhengig av vår aktivitet og reiser omkring tidspunktet din/deres test gjennomføres. For noen løgndetektortester kan det finnes omfattende avvik som skyldes bevegelser underveis i testen, og det kan oppstå mistanker om forsøk på juks. Analyse av tester med denne typen avvik kan noen ganger kreve omfattende manuell gjennomgang av testen, hvilket tar tid. Du må påregne at analysen tar lengre tid dersom slike situasjoner oppstår. 

 24. Dersom du har behov for løgndetektor-test med spesielt høyt diskresjons nivå, kan det gjennomføres med ny uåpnet PC som aldri har vert tilknyttet internet (PC kjøpes tilfeldig). Vi kan også kontaktes via kryptert kommunikasjon. Når du søker opp siden vår via mobiltelefonen vil du få opp muligheten til å kontakte oss via WhatsApp.

 25. Generelt er vi veldig påpasselig, og tar mange forhåndsregler for å kunne tilby våre kunder løsninger som sikrer deres identitet og personopplysninger. Vi lagrer så lite personopplysninger som mulig. De få personopplysninger som er lagret, slettes etter 1 år. Vi må ha beskjed om tester ønskes lagret lengre enn 1 år. Ved utroskapstest lagrer vi for eksempel kun fornavn (om ikke annet ønskes av kunden) og spørsmålene og diagrammer fra testen.

Klikk på bilde eller lenke under for å se video

Knut Lystad i løgndetektor

Klipp fra sesong 1 av TV serien Klovn til kaffen. Knut Lystad testes med løgndetektor. Video

Hege Schøyen i løgndetektor

Klipp fra sesong 1 av TV serien Klovn til kaffen. Hege Schøyen testes med løgndetektor. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Eskil Pedersen og Bård Hoksrud

Eskil Pedersen og Bård Hoksrud ble testet i løgndetektor i FBIs valgspesial med programleder Martin Giæver. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest for ITV og DR3

Fra TV serien Sandhedseksperimentet som ble produsert i 8 deler av United / ITV, og sendt på dansk tv DR3. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Samantha Skogrand

TV2 sportens daværende nyhetsanker Samantha Skogrand testes med løgndetektor i 4-Stjerners middag. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest for Samsung

Klipp fra Samsung TV reklame produsert av DDB i Stockholm. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Mads Kaggestad

Ex proffsyklist Mads Kaggestad og uttalt doping-motstander ble på oppdrag av NRK testet om han noen gang hadde inntatt ulovlige prestasjonsfremmende midler. Testen viste høy score for at han ikke har dopet seg. Video

Øjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Folketingsrepresentanter

Folketingsrepresentant Kenneth Kristensen Berth i løgnedetektor på oppdrag fra Alltinget.dk

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Folketingsrepresentanter

Folketingsrepresentant Jens Joel i løgnedetektor på oppdrag fra Alltinget.dk

Ørjan Hesjedal avdekket løgn i løgndetektor hos nå drapsdømt kvinne

Kvinne bestod ikke løgndetektortesten vedrørende spørsmål om hun hadde drept mannen sin. Hun ble også tatt i å jukse på testen. Testen viser at drapet var grundig planlagt, og at penger og ønske om barn var blant hennes motiv. Video

Kappganger Erik Tysse bestod to løgndetektortester hvor han er testet for doping generelt og doping med Cera spesielt. Våre tester viser at Erik Tysse ikke dopet seg. Video 

Kappganger Erik Tysse bestod to løgndetektortester hvor han er testet for doping generelt og doping med Cera spesielt. Våre tester viser at Erik Tysse ikke dopet seg. Grafene i bildet er fra test på Erik Tysse gjennomført med NRK tilstede. Røde stolper er spørsmål om doping. 

HVOR OG NÅR KAN JEG TA EN TEST?

 

Ledige timer i Bergen, Oslo og Stockholm (eller andre byer i Sverige) finner du her: LEDIGE TIMER

Siden 2017 har vi utført tester på Bergen Airport, Flesland. Stort sett klarer vi å finne en ledig time til deg uten lang ventetid hvor du kan fly frem- og tilbake samme dag eller samme ettermiddag / kveld.

Det er også mulig å ta tester på lørdager og søndager

For de som ønsker å ta testen i Oslo eller Stockholm, anbefales det å følge med på hjemmesiden, på siden "KONTAKT OG PRISER". Der blir det fortløpende lagt ut datoer for tester i andre byer enn Bergen.

NOEN SHORT-FACTS OM POLYGRAFTESTER

 • Tester tar fra 1.5 timer til 3 (+) timer. Utroskapstester tar vanligvis fra 2 -3 (+) timer. Test av flere kandidater i forbindelse med spørsmål om tyveri eller overgrep tar i snitt 1.5 - 2 timer pr test.

 • Nøyaktighet avhenger av hva som testes. Færre tema i samme test gir høyere forventet nøyaktighet. 

 • 85 - 99% nøyaktig som multi-issue test.*

 • 90 - 99% nøyaktighet som single issue test* 

 • Tester kan gjennomføres som en "hurdle approach" for å øke sikkerheten for at den skyldige identifiseres når flere personer mistenkes for samme hendelse.

 • Generelt er polygraftester det beste valget som primærtest dersom du har en eller noen få personer som skal testes. I Noen tilfeller er MemoryView et like bra valg. For screening av et større antall personer er EyeDetect eller en kognitiv test som ikke er publisert her (men er en test vi forhandler) det beste valget. 

 • Polygraftester er bedre og mer treffsikker dess mer alvor det er i det som skal testes. Derfor er testene svært godt egnet som for eksempel utroskapstest. "Leke-tester" der man skal forsøke å avsløre hvilket tall en person har skrevet på en lapp er statistisk sett noe mindre treffsikker (ca 80-85%, avhengig av antall tall / valgmuligheter).

* Nøyaktighet oppgis som prosent sannsynlighet basert på oppnådd score (poengsum på testen. Dess mer signifikant (tydelig) resultatet er, dess høyere score. I for eksempel utroskapstester økes terskelverdien noe for å redusere sannsynligheten for at vi skal stemple uskyldige personer som skyldig. I tillegg tilbys gratis MemoryView test som dobbel verifisering dersom en person anses skyldig i polygraftesten, men nekter skyld. MemoryView og  polygraftester er  metodisk uavhengige, som gjør det svært lite sannsynlig at begge testene skal stemple samme uskyldige persom som skyldig (ved oppnådd minimums-score er forventet feilrate under 0.35%). Da er da er det ikke tatt hensyn til at vi justerer terskelverdien i polygraftesten, som ytterligere vil redusere sannsynligheten for falsk positiv noe.

POLYGRAFTESTER (LØGNDETEKTORTESTER) EGNER SEG TIL: 

 • Utroskapstest.

 • Test for å avdekke omfang ved avhengighet, samt avdekke/ avkrefte tilbakefall (spilll-, sex, alkohol, piller og annen narkotika)

 • Spørsmål om det er begått seksuelle overgrep. 

 • Etterforskning av tyveri.

 • Etterforskning av informasjonslekasjer.

 • Enkel- til omfattende bakgrunnssjekk av jobbsøkere.

 • Bakgrunnssjekk av politi- og forsvarsansatte

 • Periodisk sjekk av ansatte i spesielle yrker i forhold til ikke-akseptabel risikoadferd. F.eks:  

  • Avkrefte at piloter eller sjåfører er ruspåvirket på jobb.

  • Avkrefte at ansatte tar imot bestikkelser

  • Avkrefte at ansatte har lekket sensitiv informasjon.

  • Avkrefte deltagelse i alvorlig kriminell virksomhet.

  • Avkrefte produksjon, salg, kjøp, bruk av narkotika.

  • Avkrefte befatning med diverse kontrabande (narkotika, illegalt digitalt materiale, kopivarer, menneskesmugling, illegale våpen, ID forfalskning, spionasje, prostitusjon, barnearbeid, organisert kriminalitet, beskyttelse av kriminalitet, verdipapirkriminalitet osv).

  • Avkrefte alle typer involvering i overgrep på barn eller voksne.

 • Gjennomføre kontrolltiltak overfor dømte overgripere, hvor overgripere testes regelmessig i fengsel-, før- og etter permisjon og prøveløslatelse.

 • Løgndetektortester egner seg svært godt som både 1.  eller siste ledd i en "hurdle approach". 

 • Planlegger du utdrikningslag? Løgndetektortest er en sikker vinner. De som har prøvd sier testen knallet igang festen, og ble snakkis i lang tid etterpå. Mange har bestilt nye tester når andre venner skal drikkes ut.

KAN NERVØSITET MEDFØRE AT JEG FEILER TESTEN?

 

Svar: Nei. Det er en myte. Alle som tar en test, skyldig og uskyldig, er nervøs. Nervøsitet er tvertimot bra og øker nøyaktigheten med noen få prosent.

 

Det finnes eksempel på at man i USA har rykket inn og testet forfjamsede og desperate foreldre som bare timer i forveien har mistet barn. I slike tilfeller snakker vi ikke bare om nervøse personer, men personer som ikke klarer å følge med på det testen handler om. I slike tester kan feilraten øke, men slike tester skal ikke gjennomføres.  

 

 

KAN NOEN KLARE Å LURE TESTEN?

Svar: Spørsmålet bør nesten besvares retorisk: Kan man lure et sjakkspill? Svaret må vel være ja, men ikke om du følger godt med og tar alle forholdsregler. Vi vet at personer som tar test og som er skyldig, både har motiv og et sterkt incentiv for å forsøke å jukse på testen. Vi tar også mange i forsøk på juks. Med de tester vi har i dag, med det fokuset polygrafskolene har på dette temaet, samt alle de sensorene vi bruker i dag, så må svaret likevel være "nei", du klarer med høy sannsynlighet ikke å jukse deg gjennom testen uten å bli avslørt. Vi kan likevel ikke garantere at person ikke kan lykkes med juks. Nivået for å lykkes er da troligvis en person med tilgang til en polygraf og en person som kan lære bort metoder, samt kanskje implantater som festes under huden til den som skal testes. De færreste har de mulighetene, og selv da anser vi at det vil være vanskelig å lure testen. Det du leser på internet om å lure polygraftester stemmer ikke. 

 

KAN MAN TA NOEN MEDISINER SOM GJØR AT MAN KAN LURE TESTEN?

 

Svar: Nei. Det finnes ingen medisiner i verden som bare virker på -  eller reduserer reaksjoner spesifikke spørsmål. Dersom du tar medisiner for å roe deg ned før en test vil du med høy sannsynlighet bli stemplet som jukser, selv om du er uskyldig på de spørsmål du ønsker å bli testet for. Jukser du, så ser ikke testen forskjell på om du jukser fordi du er uskyldig og redd for at testen skal vise at du er skyldig, eller om du er skyldig  og derfor jukser. 

KAN SAMBOEREN MIN VÆRE MED UNDER TESTEN?

 

Svar: Nei. Ingen nærstående får være med under testen fordi det kan påvirke resultatet ukontrollert. Testprosedyren følges strengt for å gi et så treffsikkert resultat som mulig.. Testen tapes på video, så kan dere se den sammen etterpå. Det er mulig å ha med tolk. Kun setifiserte tolker aksepteres . Tolker må reserveres i god tid i forveien og koster vanligvis 2-4.000 avhengig av tid, tilgjengelighet, reisetid/km osv.