top of page
Hvor treffsikker er en løgndetektor
Løgndetektor | Credibility Lie Detection Technology Hvor kan man ta en løgndetektortest

"...polygraph is the single  most effective and productive tool for acqiuring and developing valid, reliable, and often critical information from people who otherwise prefer that information not be known". 

Joint statement by NSA and DIA, 2011

Løgndetektor | Credibility Lie Detection Technology

OM LØGNDETEKTOR

Polygraftesten (løgndetektor) har i over 90 år vert den mest treffsikre metoden for å vurdere utsagns troverdighet, og til å få frem detaljer om tema som testes. På slutten av 90-tallet var det kun et fåtall land utenfor USA som brukte polygraftester i vesentlig omfang. Med digitalisering av polygrafinstrumentet, bruk av flere sensorer og måleparameter for å identifisere forsøk på juks, publisering av en rekke vitenskapelige studier som viser testenes effekt, gjennomføres det i dag mange millioner tester årlig (ca 3 millioner bare i USA). Løgndetektortester brukes i dag i ca 70 land, og det utdannes tusenvis av nye polygrafister i privat og offentlig virksomet for å møte etterspørselen.

 

Polygrafinstrumentet måler fysiologiske reaksjoner som primært skjer i det autonome nervesystemet, som er den delen av nervesystemet som ikke styres av viljen. Polygrafinstrumentet er ikke en løgndetektor i seg selv, men når polygrafen brukes i et testformat med bestemte spørsmål i bestemt rekkefølge, blir det en "løgndetektortest". Det finnes også tester med polygrafinstrumentet som ikke er løgntester, og som defineres som "gjenkjennelsestester".  

HVORDAN FOREGÅR EN LØGNDETEKTORTEST?

 1. Du vil bli behandlet med respekt og verdighet, uansett om du er skyldig eller uskyldig. En løgndetektortest inneholder ikke elementer av press, sjikanering, overlegenhet eller uforskammethet.

 2. Vi trenger ikke å vite alt om deg, men vi vil gå nøye gjennom alt som er relevant for spørsmålene som skal besvares i testen.

 3. Hvis du velger å holde tilbake informasjon som er relevant for testspørsmålene, kan du forvente å bli utførlig spurt om de aktuelle temaene.

 4. Hvis du blir tatt i å prøve å jukse, vil du ikke ha mulighet til å ta flere tester, og du vil bli ekskludert fra våre tjenester.

 5. Før du tar en løgndetektortest, vil vi avtale tid og sted for testen via telefon eller e-post. Du vil også bli bedt om å gi oss en kort oversikt over hva testen vil handle om.

 6. Det er en forutsetning at den som skal testes, frivillig ønsker å ta testen.

 7. Det er viktig å merke seg følgende før du tar en løgndetektortest:
  o Du må kunne snakke flytende norsk, svensk, dansk eller engelsk. Hvis du ikke kan kommunisere relativt flytende på ett av disse språkene, vil vi dessverre ikke kunne teste deg. Du vil likevel bli fakturert for bestilt tid og test.
  o Du må ikke lide av alvorlige sykdommer som hjertesykdom eller ustabil epilepsi. Hvis sykdommen din er medisinert og stabil, vil du sannsynligvis kunne ta testen. Hvis du er usikker, ta kontakt med oss på forhånd.
  o Hvis du har en nevrologisk tilstand eller sykdom som forårsaker kroniske smerter, sensoriske problemer, kramper, spasmer, skjelving i kroppen, beina eller hendene, må du informere oss om dett
  e på forhånd. Vi kan ofte gjøre forberedelser for å kunne teste deg til tross for disse utfordringene.
  o Hvis du er gravid, må du informere oss om dette før du bestiller en løgndetektortest. Vanligvis tester vi ikke gravide, da dette kan være stressende for den gravide og barnet. Det er imidlertid situasjoner der det kan være nødvendig å gjennomføre en test på en gravid kvinne, for eksempel hvis testen kan bidra til å løse opp en alvorlig stressende situasjon. I slike tilfeller vil du bli bedt om å rådføre deg med legen din før testen.
  o Du må ikke være påvirket av rusmidler dagen før eller på dagen for testen. Noen få enheter alkohol dagen før testen er akseptabelt.
  o Du må møte uthvilt og opplagt.

NOEN SHORT-FACTS OM LØGNDETEKTOR

 • Tester tar fra 1.5 timer til 3 (+) timer. Utroskapstester tar vanligvis fra 2 -3 (+) timer. Test av flere kandidater i forbindelse med spørsmål om tyveri eller overgrep tar i snitt 1.5 - 2 timer pr test.

 • Nøyaktighet avhenger av hva som testes. Færre tema i samme test gir høyere forventet nøyaktighet. 

 • 85 - 99% nøyaktig som multi-issue test.*

 • 90 - 99% nøyaktighet som single issue test* 

 • Tester kan gjennomføres som en "hurdle approach" for å øke sikkerheten for at den skyldige identifiseres når flere personer mistenkes for samme hendelse.

 • Generelt er polygraftester det beste valget som primærtest dersom du har en eller noen få personer som skal testes. I Noen tilfeller er MemoryView et like bra valg. For screening av et større antall personer er EyeDetect eller en kognitiv test som ikke er publisert her (men er en test vi forhandler) det beste valget. 

 • Polygraftester er bedre og mer treffsikker dess mer alvor det er i det som skal testes. Derfor er testene svært godt egnet som for eksempel utroskapstest. "Leke-tester" der man skal forsøke å avsløre hvilket tall en person har skrevet på en lapp er statistisk sett noe mindre treffsikker (ca 80-85%, avhengig av antall tall / valgmuligheter).

* Nøyaktighet oppgis som prosent sannsynlighet basert på oppnådd score (poengsum på testen. Dess mer signifikant (tydelig) resultatet er, dess høyere score. I for eksempel utroskapstester økes terskelverdien noe for å redusere sannsynligheten for at vi skal stemple uskyldige personer som skyldig. I tillegg tilbys gratis MemoryView test som dobbel verifisering dersom en person anses skyldig i polygraftesten, men nekter skyld. MemoryView og  polygraftester er  metodisk uavhengige, som gjør det svært lite sannsynlig at begge testene skal stemple samme uskyldige persom som skyldig (ved oppnådd minimums-score er forventet feilrate under 0.35%). Da er da er det ikke tatt hensyn til at vi justerer terskelverdien i polygraftesten, som ytterligere vil redusere sannsynligheten for falsk positiv noe.

Klikk på bilde eller lenke under for å se video

Knut Lystad i løgndetektor

Klipp fra sesong 1 av TV serien Klovn til kaffen. Knut Lystad testes med løgndetektor. Video

Hege Schøyen i løgndetektor

Klipp fra sesong 1 av TV serien Klovn til kaffen. Hege Schøyen testes med løgndetektor. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Eskil Pedersen og Bård Hoksrud

Eskil Pedersen og Bård Hoksrud ble testet i løgndetektor i FBIs valgspesial med programleder Martin Giæver. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest for ITV og DR3

Fra TV serien Sandhedseksperimentet som ble produsert i 8 deler av United / ITV, og sendt på dansk tv DR3. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Samantha Skogrand

TV2 sportens daværende nyhetsanker Samantha Skogrand testes med løgndetektor i 4-Stjerners middag. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest for Samsung

Klipp fra Samsung TV reklame produsert av DDB i Stockholm. Video

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Mads Kaggestad

Ex proffsyklist Mads Kaggestad og uttalt doping-motstander ble på oppdrag av NRK testet om han noen gang hadde inntatt ulovlige prestasjonsfremmende midler. Testen viste høy score for at han ikke har dopet seg. Video

Øjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Folketingsrepresentanter

Folketingsrepresentant Kenneth Kristensen Berth i løgnedetektor på oppdrag fra Alltinget.dk

Ørjan Hesjedal utfører løgndetektortest på Folketingsrepresentanter

Folketingsrepresentant Jens Joel i løgnedetektor på oppdrag fra Alltinget.dk

Ørjan Hesjedal avdekket løgn i løgndetektor hos nå drapsdømt kvinne

POLYGRAFTESTER (LØGNDETEKTORTESTER) EGNER SEG TIL

 • Utroskapstest.

 • Test for å avdekke omfang ved avhengighet, samt avdekke/ avkrefte tilbakefall (spilll-, sex, alkohol, piller og annen narkotika)

 • Spørsmål om det er begått seksuelle overgrep. 

 • Etterforskning av tyveri.

 • Etterforskning av informasjonslekasjer.

 • Enkel- til omfattende bakgrunnssjekk av jobbsøkere.

 • Bakgrunnssjekk av politi- og forsvarsansatte

 • Periodisk sjekk av ansatte i spesielle yrker i forhold til ikke-akseptabel risikoadferd. F.eks:  

  • Avkrefte at piloter eller sjåfører er ruspåvirket på jobb.

  • Avkrefte at ansatte tar imot bestikkelser

  • Avkrefte at ansatte har lekket sensitiv informasjon.

  • Avkrefte deltagelse i alvorlig kriminell virksomhet.

  • Avkrefte produksjon, salg, kjøp, bruk av narkotika.

  • Avkrefte befatning med diverse kontrabande (narkotika, illegalt digitalt materiale, kopivarer, menneskesmugling, illegale våpen, ID forfalskning, spionasje, prostitusjon, barnearbeid, organisert kriminalitet, beskyttelse av kriminalitet, verdipapirkriminalitet osv).

  • Avkrefte alle typer involvering i overgrep på barn eller voksne.

 • Gjennomføre kontrolltiltak overfor dømte overgripere, hvor overgripere testes regelmessig i fengsel-, før- og etter permisjon og prøveløslatelse.

 • Løgndetektortester egner seg svært godt som både 1.  eller siste ledd i en "hurdle approach". 

 • Planlegger du utdrikningslag? Løgndetektortest er en sikker vinner. De som har prøvd sier testen knallet igang festen, og ble snakkis i lang tid etterpå. Mange har bestilt nye tester når andre venner skal drikkes ut.

Kvinne bestod ikke løgndetektortesten vedrørende spørsmål om hun hadde drept mannen sin. Hun ble også tatt i å jukse på testen. Testen viser at drapet var grundig planlagt, og at penger og ønske om barn var blant hennes motiv. Video

Løgndetektor doping

Kappganger Erik Tysse bestod to løgndetektortester hvor han er testet for doping generelt og doping med Cera spesielt. Våre tester viser at Erik Tysse ikke dopet seg. Video 

Løgndetektortest doping

Kappganger Erik Tysse bestod to løgndetektortester hvor han er testet for doping generelt og doping med Cera spesielt. Våre tester viser at Erik Tysse ikke dopet seg. Grafene i bildet er fra test på Erik Tysse gjennomført med NRK tilstede. Røde stolper er spørsmål om doping. 

KAN NERVØSITET MEDFØRE AT JEG FEILER LØGNDETEKTORTESTEN?

 

Svar: Nei. Det er en myte. Alle som tar en test, skyldig og uskyldig, er nervøs. Nervøsitet er tvertimot bra og øker nøyaktigheten med noen få prosent.

 

Det finnes eksempel på at man i USA har rykket inn og testet forfjamsede og desperate foreldre som bare timer i forveien har mistet barn. I slike tilfeller snakker vi ikke bare om nervøse personer, men personer som ikke klarer å følge med på det testen handler om. I slike tester kan feilraten øke, men slike tester skal ikke gjennomføres.  

 

 

KAN NOEN KLARE Å LURE LØGNDETEKTORTESTEN?

Svar: Spørsmålet bør nesten besvares retorisk: Kan man lure et sjakkspill? Svaret må vel være ja, men ikke om du følger godt med og tar alle forholdsregler. Vi vet at personer som tar test og som er skyldig, både har motiv og et sterkt incentiv for å forsøke å jukse på testen. Vi tar også mange i forsøk på juks. Med de tester vi har i dag, med det fokuset polygrafskolene har på dette temaet, samt alle de sensorene vi bruker i dag, så må svaret likevel være "nei", du klarer med høy sannsynlighet ikke å jukse deg gjennom testen uten å bli avslørt. Vi kan likevel ikke garantere at person ikke kan lykkes med juks. Nivået for å lykkes er da troligvis en person med tilgang til en polygraf og en person som kan lære bort metoder, samt kanskje implantater som festes under huden til den som skal testes. De færreste har de mulighetene, og selv da anser vi at det vil være vanskelig å lure testen. Det du leser på internet om å lure polygraftester stemmer ikke. 

 

KAN MAN TA NOEN MEDISINER SOM GJØR AT MAN KAN LURE TESTEN?

 

Svar: Nei. Det finnes ingen medisiner i verden som bare virker på -  eller reduserer reaksjoner spesifikke spørsmål. Dersom du tar medisiner for å roe deg ned før en test vil du med høy sannsynlighet bli stemplet som jukser, selv om du er uskyldig på de spørsmål du ønsker å bli testet for. Jukser du, så ser ikke testen forskjell på om du jukser fordi du er uskyldig og redd for at testen skal vise at du er skyldig, eller om du er skyldig  og derfor jukser. 

KAN SAMBOEREN MIN VÆRE MED UNDER LØGNDETEKTORTESTEN?

 

Svar: Nei. Ingen nærstående får være med under testen fordi det kan påvirke resultatet ukontrollert. Testprosedyren følges strengt for å gi et så treffsikkert resultat som mulig.. Testen tapes på video, så kan dere se den sammen etterpå. Det er mulig å ha med tolk. Kun setifiserte tolker aksepteres . Tolker må reserveres i god tid i forveien og koster vanligvis 2-4.000 avhengig av tid, tilgjengelighet, reisetid/km osv. 

bottom of page