top of page

01

HVA VI KAN TESTE MED LØGNDETEKTOR?

Med polygraf (løgndetektor) kan vi teste om en hendelse har skjedd eller ikke. Polygraftesten kan ikke teste holdninger eller hypotetiske situasjoner. Vi kan teste både nye og gamle problemstillinger. 

02

FORBEREDELSER TIL LØGNDETEKTORTESTEN

Det er nær sagt ingenting du behøver å forberede før en test med løgndetektor. Du behøver ikke formulere spørsmålene før løgndetektortesten, men du må vite hva du ønsker testet. Vi må uansett formulere spørsmålene testdagen, slik at de følger retningslinjer for det testformatet som skal brukes i løgndetektortesten. Det er satt av tid til gjennomgang av spørsmål testdagen. 

03

TESTDAGEN

Du må møte rusfri testdagen. Dersom du går på medisiner, må du ta medisinene i den dosen som er foreskrevet av legen. Bevisst feildosering vil medføre at testen identifiserer forsøk på juks. Personer med skjelvinger, sykdommer i nervesystemet bes opplyse om dette i forkant av bestilling. 

 

Testen betales med VIPPS eller kontant ved oppmøte testdagen. Kvittering sendes sammen med testrapport.

Testdagen gjennomføres først en samtale, der vi går gjennom problemstillingen, og lager spørsmålene. Vi bruker god tid til dette for å sikre høy kvalitet på spørsmål.

04

LØGNDETEKTORTESTEN

Test med løgndetektor er alltid basert på frivillighet. Forvent 2 timer test ved mistanker om tyveri. 2-3 timer for sedelighetssaker og utroskapstester. Alle relevante spørsmål gjennomgås med partene før testen starter. Alle tester dokumenteres med lyd og bilde, inklusiv testdata fra polygrafprogramvaren. Testen gjennomføres på nøytralt og stille sted. Ved utroskapstester anbefales at dere møter begge to. Jeg kommer til å gå gjennom hvordan testen fungerer, og alle fasene vi skal gjennom i testen. Under selve testingen med løgndetektor er det kun den som testes og polygrafisten som er i rommet. I polygraftester utføres det flere serier med spørsmål for å sikre at reaksjoner ikke skyldes tilfeldigheter.  

05

ETTER TESTEN MED LØGNDETEKTOR

Polygrafister bruker i dag flere ulike dataprogram til å analysere tester. I de aller fleste tilfeller er det mulig å utføre en hurtiganalyse der dere får et foreløpig svar på testen cirka 15-20 minutter etter gjennomført test. Dersom det er tid og dere ønsker det, går jeg gjennom testen med dere, slik at dere får forklart hva som har kommet frem i testen, og dere får en gjennomgang av det foreløpige testresultat. Cirka en dag etter testen, oversendes vår endelige konklusjon i en sluttrapport. (Avhenger litt av om jeg  er på reise eller kan starte på analysen ganske omgående). Testrapporten sendes via kryptert e-post (Kunden mottar en kode fra oss som brukes til å åpne filen med testrapporten). 

06

OPPFØLGING

Vi tar ikke kontakt med kunder (personer som er testet) etter utført oppdrag, men er tilgjengelig for alle kunder som har spørsmål om tester, rapporter og analyse av tester. All oppfølging er gratis, innenfor rimelige rammer. Det samme gjelder all kontakt før testen.

For å sikre at tjenestene jeg leverer har topp kvalitet er jeg avhengig av tilbakemeldinger. Jeg sender derfor ut en automatisk generert e-post 2 dager etter testen, der du/dere har mulighet til å beskrive hvordan dere opplevde testen, om dere opplevde å bli godt mottatt, og om testen løste problemet deres. Det er frivillig å svare på den e-posten.

07

PERSONVERN

Vi er opptatt av ditt personvern og krypterer alle testdata, og bruker såkalt "military spec" krypteringsteknologi. Bruk gjerne Gmail eller enda bedre;  Protonmail om du har behov for høy sikkerhet på kommunikasjon med oss. Du bør ikke bruke jobbmailen din til kommunikasjon med oss, da jobbmail i større utstrekning enn arbeidstager er klar over blir lest av arbeidsgiver. Vi sletter automatisk persondata og testdata etter 1 år, så sant vi ikke avtaler annet. Det er mulig å be om sletting av data så snart dere har mottatt rapport. Vi lagrer minst mulig informasjon om alle klienter. I mange typer tester brukes kun fornavn. Medisinske data og helserelatert informasjon lagres ikke, så fremt det ikke avtales i hvert tilfelle, eller fremgår av spørsmålene som brukes i testen.

08

PERSONDATA - BETALING

For kunder som opplever det som ubehagelig å kjøpe løgntest i saker som gjelder svært sensitive problemstillinger, så bør man være klar over at VIPPS -betalinger medfører at personopplysninger havner i regnskapsprogramvare. Ansatte i selskapet som leverer regnskapstjenester, ansatte i banker og hos myndigheter kan potensielt ha tilgang til disse persondataene. Tjenester vi tilbyr kan kreve særskilt beskyttelse av persondata. Det er ingen angrefrist på data som havner i regnskapsprogrammet når man har betalt digitalt.

Vi foredrar at du betaler med VIPPS, men tilbyr også kontant betaling mot kvittering for deg som ønsker diskresjon. Jeg har ikke kortterminal for betaling med bankkort, på grunn av høye gebyr.

09

FORSØK PÅ JUKS I LØGNDETEKTORTESTEN

Personer som har planer om å forsøke å holde relevant informasjon skjult under testen har ofte et incentiv om å forsøke å jukse på testen. For å sikre at ingen klarer å jukse på tester, er det svært viktig at du som skal gjennomføre en test, følger de beskjeder du får gjennom hele testen. 

Forsøk på juks-/viljestyrt påvirkning av testdata, forsøk på å motarbeide testen og instruksjoner, korrupsjon og lignende, blir uten unntak rapportert til oppdragsgiver, og testen kan avsluttes, uten at det konkluderes om troverdighet, annet enn mistanke om forsøk på juks. La være å prøve. Det er ikke verdt det.

bottom of page