UTROSKAPSTEST MED LØGNDETEKTOR

Polygraftester (løgndetektor) og IntegrityView egner seg spesielt godt til å avklare spørsmål og mistanker om utroskap.

 

Når den ene i parforholdet begynner å tvile på den andre om utroskap, er det ofte bare et tidsspørsmål før forholdet ryker. Ofte ender forholder vondere enn de aller fleste klarer å forutse i forkant, når mistanker om utroskap er en del av problemet. 

Vi finner ut av tillitskriser i som oppstår i forholdet, og legger tilrette for at tillit kan gjenopprettes. Også i de tilfeller der vi avdekker utroskap. 

DET DU VET KAN DU LEGGE BAK DEG

SAMMEN ELLER ALENE

DET DU MISTENKER BLIR DU ALDRI FERDIG MED

GJENOPPRETTE TILLIT

De fleste opplever utfordringer i parforholdet, hvor tilliten dere har til hverandre settes på prøve. Hvorvidt dere kommer til å overlevere som par, avhenger av om dere evner-, og er villig til å komme til bunns i problemet, og gjøre det som er nødvendig for å gjenopprette tillit. 

De fleste av våre klienter sier at det er tillitskrisen som gjør det umulig å fortsette et forhold. 

Test med løgndetektor er svært ofte den eneste mulige metoden som evner å gi dere begge den informasjonen dere trenger for å punktere tillitskrisen, slik at dere kan begynne å se fremover. 

HVA KUNDENE VÅRE SIER

Par, Oslo

Tusen takk for at du finnes! Du  aner bare ikke hvor mye testen har  betydd for oss. Du har reddet vår familie fra å gå til grunne.

Mann, Vestlandet

Takk igjen for ditt bidrag til å løysa opp i situasjonen vår. Eg kjem til å anbefala deg vidare.

Par, nær Oslo

Det eneste vi angrer på er at ikke gjorde dette før. Endelig, etter alle disse år har vi fått lagt alt dette vonde bak oss. Stå på! Du gjør en uvurderlig jobb!

TEST

ELLER

TERAPI?

Alle våre klienter, uten unntak, som har gått i parterapi før de kommer til oss, opplever at parterapien ikke har fjernet utroskapsmistankene. Mange har betalt 30-50.000 kroner for parterapien, hvor de er like langt som de var før de startet i parterapi.

For at dere skal klare å legge bak dere uavklarte spørsmål omkring utroskap, er vår sterke anbefaling at dere gjennomfører test med løgndetektor før dere går i parterapi.

 

Vi er positive til parterapi når forholdet skranter, men tillitskriser som gjelder løgner, utroskap og lignende bør løses med løgndetektor-test hos oss først. Det er mye lettere for parterapeuten å gi dere gode råd og hjelpe dere, når dere møter til parterapi med svarene fra løgndetektortesten. 

KANSKJE DERE KJENNER DERE IGJEN?

Mange av våre klienter kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av deres situasjon: 

Mistanke om utroskap oppstår. Hvordan den mistanken oppstår er ulikt fra par til par. Det å mistenke utroskap er egentlig ikke noe rart eller uvanlig. Utroskap er vanlig. Så enkelt er det. Ca 70% av alle parforhold opplever at minst en av partene er utro. Og mange ganger kan mistanken oppstå uten at utroskap har skjedd. 

Den som mistenker konfronterer ofte partneren med usikkerheten sin, men føler ikke at han/hun får svar på om utroskap har skjedd eller ikke. Usikkerheten blir da forsterket. Mange går over i "hemmelig-detektiv-modus" der de kjemper med seg selv mellom å prøve å legge bort mistankene, og prøve å finne beviser på om noe har skjedd eller ikke. 

Den som mistenker setter ofte i gang undersøkelser på egenhånd. Dette er veldig ulikt fra par til par, men inkluderer ofte; a) Sjekker partners mobil/PC b) Sjekker logger på internet, sjekker søkehistorikk, historikk på sosiale medier c) Prøver å regne ut tidspunkt på reiser fra "a" til "b", for å se om det er mulig å gjennomføre reiser/besøk innenfor tidsrammen d) Sjekker GPS logger hos partneren. Sjekker Facebook o.l profiler på den personen som samboer fryktes å være utro med. Den som mistenker utroskap reiser noen ganger etter partneren når han/hun skal i møter for å sjekke om han/hun møter en annen. Det er også litt ulikt hva kvinner ofte gjør, og hva menn ofte gjør i samme situasjon. 

Den som blir mistenkt er i starten ikke klar over hvor omfattende etterforskning partneren setter i gang. På hjemmebane kan spørsmålene om utroskap bli mange og svært intense. Utspørringene ender også oftere og oftere med sterkere reaksjoner fra begge partene. Den som blir mistenkt for utroskap vil derfor også ofte endre adferd i denne prosessen. For eksempel holdes informasjon tilbake for den som retter mistankene for å unngå å si noe som kan sette i gang en ny utspørring eller krangel... som igjen leder til at den som rettet mistanken om utroskap blir enda mer usikker når han/hun får vite at enda mer har blitt skjult. Den som får mistankene rettet mot seg inntar en unnvikende adferd i både handlinger og ord, mens den som retter mistankene synes det er mistenkelig at partneren endrer adferd. 

Den som mistenker utroskap opplever ofte at undersøkelsene ikke beviser utroskap, men finner informasjon som oppleves som mistenkelig, eller styrker mistanken. 

 

Det som gjør dette enda vanskeligere for dere er at denne dynamikken skjer uavhengig av om utroskap faktisk har skjedd, eller ikke. 

Derfor er det vanskelig-, for ikke å si nær sagt umulig å avsløre utroskap som ligger tilbake i tid med tradisjonell type etterforskning, parterapi eller utspørringer og krangler hjemme.

 

Det er der vi kan hjelpe dere. 

Den som er uskyldig til utroskap må være klar over at mistankene den andre har rettet ikke kommer til å gå over. Man våkner ikke plutselig en dag og så er alle mistanker om utroskap borte. Sånn fungerer ikke noen mennesker. Tvert imot blir mistankene mer intense og mer problematisk. For par som ikke klarer å komme til bunns i dette ender det ofte med brudd. Det er som regel bare et tidsspørsmål. Underveis er det flere som hevner seg med å være utro. Også de gangene det ikke er bevist at utroskap har skjedd. Det er derfor all grunn til å ta dette på alvor. 

Om den som er uskyldig til utroskap ønsker å redde forholdet, så er det løgndetektortest / IntegrityView test som gjelder. Venter du for lenge, så risikerer du at konflikten som øker underveis kan gjøre det vanskelig å redde forholdet.

Det er også viktig å være klar over at selv der vi avdekker utroskap i en test, ser det ut til at de fleste par klarer seg fint etterpå. Vi mener det skyldes at det er tillit som er det viktigste. Om partneren din ikke føler at han/hun kan stole på deg, så er det stort sett kun et tidsspørsmål før forholdet er over. Om du har noe du fortsatt skjuler vedrørende utroskap, så er løgndetektortest en perfekt anledning til å legge frem det som har skjedd, samtidig som testen kan vise at det ikke har skjedd mer. Om du tilstår samme sak over kjøkkenbordet, uten en test, risikerer du at samboeren vil mistenke at noe mer har skjedd. 

Løgndetektortest med polygraf eller IntegrityView punkterer problemstillingen, og er en katalysator som gir dere mulighet til å reparere tillitsproblemene i forholdet. 

Businessman in a Car

Les om "Samir" som ønsket at kona skulle ta en test, etter at han oppdaget at en annen mann sendte henne meldinger med seksuelt innhold.

Wind in the Hair

Les om "Solveig" som ble usikker på om mannen fortalte sannheten om jobbreisene.

Les om "Svein" som var litt usikker på om kjæresten hadde vert trofast, og bare ønsket å få tvilen fjernet før de giftet seg.

Couple in Winter Scenery

Les om "Lotta" og "Ivar" som mistenkte mistenkte hverandre for utroskap.