top of page
Utroskap løgndetektor

UTROSKAPSTEST MED LØGNDETEKTOR

Polygraftester (løgndetektor) og IntegrityView egner seg spesielt godt til å avklare spørsmål og mistanker om utroskap.

 

Når den ene i parforholdet begynner å tvile på den andre om utroskap, er det ofte bare et tidsspørsmål før forholdet ryker. Ofte ender forholder vondere enn de aller fleste klarer å forutse i forkant, når mistanker om utroskap er en del av problemet. 

Vi finner ut av tillitskriser i som oppstår i forholdet, og legger tilrette for at tillit kan gjenopprettes. Også i de tilfeller der vi avdekker utroskap. 

DET DU VET KAN DU LEGGE BAK DEG

DET DU MISTENKER BLIR DU ALDRI FERDIG MED

Utroskap terapi

GJENOPPRETTE TILLIT

Mange opplever utfordringer og tillitskriser i parforholdet. Når mistankene setter preg på hverdagen blir forholdet satt på prøve. Hvorvidt dere kommer til å overlevere som par, avhenger av om dere evner-, og er villig til å komme til bunns i problemet, og gjøre det som er nødvendig for å gjenopprette tillit. 

De fleste av våre klienter sier at det er tillitskrisen som gjør det umulig å fortsette et forhold. 

Test med løgndetektor er svært ofte den eneste mulige metoden som evner å gi dere begge den informasjonen dere trenger for å punktere tillitskrisen, slik at dere kan begynne å se fremover.

 

Testen hjelper dere med å komme gjennom den vanskelige tillitskrisen, slik at dere får mulighet til å stå sammen om å løse andre floker. Mange par sier etter testen at det er nesten som at de har fått en ny frisk start på livet sammen. 

Utroskap parterapi løgndetektor

TEST
ELLER
TERAPI?

Alle våre klienter, uten unntak, som har gått i parterapi før de kommer til oss, opplever at parterapien ikke har fjernet utroskapsmistankene. Mange har betalt 30-50.000 kroner for parterapien, men er like langt som de var før de startet i parterapi.

For at dere skal klare å legge bak dere uavklarte spørsmål og faser etter utroskap, er vår sterke anbefaling at dere gjennomfører test med løgndetektor før dere går i parterapi.

 

Vi er positive til parterapi når forholdet skranter, men tillitskriser som gjelder løgner, utroskap og lignende bør løses med løgndetektor-test hos oss først. Det er mye lettere for parterapeuten å gi dere gode råd og hjelpe dere, når dere møter til parterapi med svarene fra løgndetektortesten. 

KANSKJE DU KJENNER DEG IGJEN?

Mange av våre klienter kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av deres situasjon: 

Mistanke om utroskap oppstår. Hvordan den mistanken oppstår er ulikt fra par til par. Det å mistenke utroskap er egentlig ikke noe rart eller uvanlig. Utroskap er vanlig. Så enkelt er det. Ca 70% av alle parforhold opplever at minst en av partene er utro. Og mange ganger kan mistanken oppstå uten at utroskap har skjedd. 

Den som mistenker konfronterer ofte partneren med usikkerheten sin, men føler ikke at han/hun får svar på om utroskap har skjedd eller ikke. Usikkerheten blir da forsterket. Mange går over i "hemmelig-privatetterforsker-modus" der de kjemper med seg selv mellom å prøve å legge bort mistankene, og prøve å finne beviser på om noe har skjedd eller ikke. 

Den som mistenker setter ofte i gang undersøkelser på egenhånd. Dette er veldig ulikt fra par til par, men inkluderer ofte; a) Sjekker partners mobil/PC b) Sjekker logger på internet, sjekker søkehistorikk, historikk på sosiale medier c) Prøver å regne ut tidspunkt på reiser fra "a" til "b", for å se om det er mulig å gjennomføre reiser/besøk innenfor tidsrammen d) Sjekker GPS logger hos partneren. Sjekker Facebook o.l profiler på den personen som samboer fryktes å være utro med. Den som mistenker utroskap reiser noen ganger etter partneren når han/hun skal i møter for å sjekke om han/hun møter en annen. Det er også litt ulikt hva kvinner ofte gjør, og hva menn ofte gjør i samme situasjon. 

Mennesker vi kjenner som sindige og balanserte personer, kan ende opp med å leie inn noen for å spane på partneren sin, eller installere hemmelige overvåkningskamera. Holder man på med dette for lenge, så går det rett og slett utforbakke. En løgndetektortest hos oss kan sette punktum for problemene lenge før det eskalerer slik at den som mistenker utroskap ender opp med å miste bakkekontakten. Det spiller ingen rolle om den som begynner å mistenke er leder i et stort børsnotert selskap, er lege, prest eller murer. Menneskehjernen mangler rett og slett en knapp som gjør at vi alltid kan fange opp og forhindre at man blir gradvis dratt inn i situasjoner som dette. I hele menneskets skriftlige historie er bøkene fulle av lignende problemstillinger. 

Som polygrafist kommer jeg ofte bort i slike saker. De parene har det ikke bra. Du sparer både deg og partneren din for MANGE og lange problemer om dere går og tar en test så tidlig som mulig når mistanker om utroskap oppstår. 

Den som blir mistenkt er i starten ikke klar over hvor omfattende etterforskning partneren setter i gang. På hjemmebane kan spørsmålene om utroskap bli mange og svært intense. Utspørringene ender også oftere og oftere med sterkere reaksjoner fra begge partene. Den som blir mistenkt for utroskap vil derfor også ofte endre adferd i denne prosessen. For eksempel holdes informasjon tilbake for den som retter mistankene for å unngå å si noe som kan sette i gang en ny utspørring eller krangel... som igjen leder til at den som rettet mistanken om utroskap blir enda mer usikker og mistenksom når han/hun får vite at enda mer har blitt skjult. Den som får mistankene rettet mot seg inntar enten en unnvikende adferd i både handlinger og ord, eller blir mer og mer aggressiv, mens den som retter mistankene synes det er mistenkelig at partneren endrer adferd. 

Den som mistenker utroskap opplever ofte at undersøkelsene ikke beviser utroskap, men finner informasjon som oppleves som mistenkelig, eller styrker mistanken. ​

Det som gjør dette enda vanskeligere for dere er at denne dynamikken skjer uavhengig av om utroskap faktisk har skjedd, eller ikke. Dess mer du graver, dess mer mistenksom blir du. Uavhengig av om utroskap har skjedd eller ikke. 

Derfor er det vanskelig-, for ikke å si nær sagt umulig å avsløre utroskap som ligger tilbake i tid med tradisjonell type etterforskning, parterapi eller utspørringer og krangler hjemme.

Det er der vi kan hjelpe dere. 

Den som er uskyldig til utroskap må være klar over at mistankene den andre har, ikke kommer til å gå over. Man våkner ikke en vakker dag, og plutselig er alle mistanker om utroskap borte. Sånn fungerer ikke menneskehjernen. Tvert imot blir mistankene som oftest mer intense og mer problematisk. For par som ikke klarer å komme til bunns i dette, ender det ofte med brudd. Når mistankene fortsatt henger der, så kan de fleste raskt regne ut at det ofte blir et stygt brudd. Det er som regel bare et tidsspørsmål. Underveis er det flere som hevner seg med å være utro. Også de gangene det ikke er bevist at utroskap har skjedd. Det er derfor all grunn til å ta dette på alvor. 

Om den som er mistenkt for utroskap ønsker å redde forholdet, så er det løgndetektortest / polygraftest eller IntegrityView test som gjelder. Venter du for lenge, risikerer du at konflikten øker mens du venter, og kan gjøre det vanskelig å redde forholdet

Det er også viktig å være klar over at selv der vi avdekker utroskap i en test, ser det ut til at de fleste par klarer seg fint etterpå. Vi mener det skyldes at selv om utroskap er vondt, så er det tillit som er det viktigste i alle forhold. Har du ikke tillit til partneren din, så kan du begynne å telle ned til den dagen det er slutt.

Om du har noe du fortsatt skjuler vedrørende utroskap, så er løgndetektortest en perfekt mulighet til å legge frem det som har skjedd, samtidig som testen kan vise at det ikke har skjedd mer. Om du tilstår samme sak over kjøkkenbordet, uten en test, risikerer du at samboeren vil mistenke at noe mer har skjedd, og dere blir ikke ferdig med saken.

Løgndetektor kommer ikke til å redde parforholdet deres. Det løgndetektortesten gjør, er at den punkterer den tillitskrisen dere har, og blir en katalysator som gir dere mulighet til å begynne å legge bak dere alle utroskapsmistankene, slik at dere sammen kan begynne å se fremover og reparere forholdet. 

bottom of page