top of page
Par som krangler om utroskap.jpg

UTROSKAPSTEST MED LØGNDETEKTOR

Polygraftester (løgndetektor) og IntegrityView egner seg spesielt godt til å avklare spørsmål og mistanker om utroskap.

 

Når den ene i parforholdet begynner å tvile på den andre om utroskap, er det ofte bare et tidsspørsmål før forholdet ryker. Ofte ender forholder vondere enn de aller fleste klarer å forutse i forkant, når mistanker om utroskap er en del av problemet. 

Vi finner ut av tillitskriser i som oppstår i forholdet, og legger tilrette for at tillit kan gjenopprettes. Også i de tilfeller der vi avdekker utroskap. 

DET DU VET KAN DU LEGGE BAK DEG

DET DU MISTENKER BLIR DU ALDRI FERDIG MED

Utroskap terapi

GJENOPPRETTE TILLIT

Hvorvidt dere kommer til å overlevere som par når dere krangler om utroskapsmistanker, avhenger av om dere evner-, og er villig til å komme til bunns i problemet, og gjøre det som er nødvendig for å gjenopprette tillit. 

De fleste av våre klienter sier at det er tillitskrisen som gjør det umulig å fortsette et forhold. 

Test med løgndetektor er svært ofte den eneste mulige metoden som evner å gi dere begge den informasjonen dere trenger for å punktere tillitskrisen, slik at dere kan begynne å se fremover.

Utroskap parterapi løgndetektor

TEST
ELLER
TERAPI?

Alle våre klienter, uten unntak, som har gått i parterapi før de kommer til oss, opplever at parterapien ikke har fjernet utroskapsmistankene. Mange har betalt 30-50.000 kroner for parterapien, men er like langt som de var før de startet i parterapi.

Vi er positive til parterapi når forholdet skranter, men tillitskriser som gjelder løgner, utroskap og lignende bør løses med løgndetektortest først.

 

Det er mye lettere for parterapeuten å gi dere gode råd og hjelpe dere, når dere møter til parterapi med svar fra løgndetektortesten. 

KANSKJE DU KJENNER DEG IGJEN?

Mistanke om utroskap kan oppstå på veldig mange ulike måter. Det å føle usikkerhet eller å mistenke utroskap er egentlig ikke noe rart eller uvanlig. Utroskap er vanlig, og å tenke at det kan ramme dere er en rasjonell tanke. Så enkelt er det. Ca 70% av alle parforhold opplever at minst en av partene er utro.

 

Det er også normalt å frykte eller mistenke utroskap i sitasjoner der partneren ikke har vært utro. Men det oppleves like vanskelig for den som har den frykten eller de mistankene, uavhengig av om utroskap har skjedd eller ikke. 

Den som mistenker utroskap konfronterer ofte partneren med usikkerheten sin, men føler ikke at han/hun får svar det går an å stole på. Når den som mistenker konfronterer partneren, men uten å få svar som avkrefter at utroskap har skjedd,  så øker ofte mistanken. Usikkerheten blir forsterket.

 

Det er ofte bare et tidsspørsmål før den som mistenker utroskap går i "hemmelig-privatetterforsker-modus". Partnerens bevegelser blir kartlagt. Hendelser tilbake i tid blir analysert. Mobil og datamaskin blir gjennomgått. I noen tilfeller får den som mistenker utroskap en venn eller fortrolig person til å hjelpe seg. Diskusjonene i parforholdet blir mer og mer konfronterende, selv om det kan gå i bølgetopper og bølgedaler. Den som mistenker utroskap kjemper med seg selv mellom å prøve å legge bort mistankene, og prøve å finne bevis på om noe har skjedd eller ikke. 

Den som mistenker utroskap tar seg iblant fri fra jobb og reiser etter partneren i skjul for å finne ut av hva han eller hun holder på med. 

Den som blir mistenkt er i starten ikke klar over hvor omfattende etterforskning partneren setter i gang. På hjemmebane kan spørsmålene om utroskap bli mange og svært intense. Utspørringene ender også oftere og oftere med sterkere reaksjoner fra begge partene. Den som blir mistenkt for utroskap vil derfor også ofte endre adferd i denne prosessen. For eksempel holdes informasjon tilbake for den som retter mistankene for å unngå å si noe som kan sette i gang en ny utspørring eller krangel... som igjen leder til at den som rettet mistanken om utroskap blir enda mer usikker og mistenksom når han/hun får vite at enda mer har blitt skjult. Den som får mistankene rettet mot seg inntar enten en unnvikende adferd i både handlinger og ord, eller blir mer og mer aggressiv, mens den som retter mistankene synes det er mistenkelig at partneren endrer adferd. 

Den som mistenker utroskap opplever ofte at undersøkelsene ikke beviser utroskap, men finner informasjon som oppleves som mistenkelig, eller styrker mistanken. ​

Det som gjør dette enda vanskeligere for dere er at denne dynamikken skjer uavhengig av om utroskap faktisk har skjedd, eller ikke. Dess mer du graver, dess mer mistenksom blir du. Uavhengig av om utroskap har skjedd eller ikke. 

Derfor er det vanskelig-, for ikke å si nær sagt umulig å avsløre utroskap som ligger tilbake i tid med tradisjonell type etterforskning, parterapi eller utspørringer og krangler hjemme.


Mennesker vi kjenner som sindige og balanserte personer, kan ende opp med å leie inn privatetterforsker for å spane på partneren sin, eller installere hemmelige overvåkningskamera. Jeg har dessverre hatt flere kunder som har brukt både hundre og to hundre tusen kroner på å leie inn privatetterforsker til å spane på partneren sin, uten resultat. 

Det spiller ingen rolle om den som begynner å mistenke er leder i et stort børsnotert selskap, er lege, prest eller murer. Menneskehjernen mangler rett og slett en knapp som gjør at vi effektivt kan fange opp og forhindre at man blir gradvis dratt inn i situasjoner som dette. I hele menneskets skriftlige historie er bøkene fulle av lignende problemstillinger. 

Om du er den mistenkte og skjuler noe vedrørende utroskap, så er løgndetektortest en perfekt mulighet til å legge frem det som har skjedd, samtidig som testen kan vise at det ikke har skjedd mer. Om du tilstår over kjøkkenbordet, uten en test, risikerer du at samboeren vil mistenke at noe mer har skjedd, og mistankene kan øke i stedet for at partneren din blir trygg på at hele sannheten er fremlagt. 

Som polygrafist kommer jeg ofte bort i slike saker. De parene som er i en slik situasjon har det ikke bra. Og det er ingen seriøs parterapeut som kommer til å sette seg ned med dere og fortelle deg at samboeren din helt garantert har vært utro... eller trofast. Det spørsmålet vil parterapeuten svært sjelden kunne svare med høy grad av sikkerhet på.

I stedet ender dere opp med å betale for et løpsk taksameter hos parterapeuten, som aldri kommer til å gi dere det svaret som er så viktig å få svar på. 

Du sparer både deg og partneren din for mange, lange og kostbare problemer om dere går og tar en løgndetektortest så tidlig som mulig når mistanker om utroskap oppstår. 

Det er der vi kan hjelpe.

Den som er uskyldig til utroskap må være klar over at mistankene den andre har, ikke kommer til å gå over. Man våkner ikke en vakker dag, og plutselig er alle mistanker om utroskap borte. Sånn fungerer ikke menneskehjernen. Det er heller ingen som kommer til å banke på hos dere for å overrekker dere bevisene på at utroskap aldri har skjedd. Du skjønner tegningen? Utroskapsmisstankene kommer ikke til å forsvinne, og så lenge utroskapsmisstankene er tilstede i parforholdet, så kommer tillitskrisen til å vedvare.

Underveis er det også flere av dem som mistenker utroskap som blir helt overbevist om at utroskap har skjedd, og som hevner seg med å være utro. Om du er den mistankene blir rettet mot bør du ta dette på største alvor. Det er minimal sannsynlighet for at den situasjonen dere har kommer til å forsvinne av seg selv. 

Det er nok en del par der løgndetektortesten alene reddet parforholdet, men jeg synes dere skal se på en løgndetektortest som katalysator som gjør det mulig å redde parforholdet. 

Det er også viktig å være klar over at selv der vi avdekker utroskap i en test, ser det ut til at de fleste par klarer seg fint etterpå. Det finnes dessverre ikke noe forskning som kan fortelle oss hvorfor det er slik, men mye tyder på at løgndetektortesten både løser den akutte tillitskrisen, men at den også gjør det mulig for parene å bli ferdig diskutert om fortiden, slik at de kan begynne å se fremover sammen. 

Selv om erfaringer med utroskap i parforholdet er vondt å leve med, så er det likevel fint mulig å kommer seg forbi det. Mangel på tillit derimot, gjør det umulig å fortsette et parforhold i lengden.

Tenk på det som et sånt egg-ur som man skrur på. Det er ingen som blir helt klok på eksakt når det uret ringer, men du vet at det kommer til å ringe. Sånn er det med tillitskriser i parforhold også. Paret holder gjerne sammen en stund, men på et eller annet tidspunkt blir det brudd. 

Det er tillitskrisen som må repareres. Men den blir ikke reparert før den som mistenker har fått bekreftet eller avkreftet mistankene sine. 

bottom of page