DETTE MÅ DU VITE FØR DU TAR EN POLYGRAFTEST

01

HVA VI KAN TESTE

Med polygraf (løgndetektor) kan vi teste om en hendelse har skjedd eller ikke. Polygraftesten kan ikke teste holdninger eller hypotetiske situasjoner. Vi kan teste både nye og gamle problemstillinger. 

02

FORBEREDELSE

Det er nær sagt ingenting du behøver å forberede før en test med løgndetektor. Du behøver ikke formulere spørsmålene før løgndetektortesten, men du må vite hva du ønsker testet. Vi må uansett formulere spørsmålene testdagen, slik at de følger retningslinjer for det testformatet som skal brukes i løgndetektortesten. Det er satt av tid til gjennomgang av spørsmål testdagen. 

03

TESTDAGEN

Du må møte rusfri testdagen. Dersom du går på medisiner, må du ta medisinene i den dosen som er foreskrevet av legen. Bevisst feildosering vil medføre at testen identifiserer forsøk på juks. Personer med skjelvinger, sykdommer i nervesystemet bes opplyse om dette i forkant av bestilling. Testen betales ved oppmøte testdagen.

Testdagen gjennomføres først en samtale, der vi går gjennom problemstillingen, og lager spørsmålene.

04

LØGNDETEKTORTESTEN

Test med løgndetektor er alltid basert på frivillighet. Forvent 2 timer test ved mistanker om tyveri. 2-3 timer for sedelighetssaker og utroskapstester. Alle relevante spørsmål gjennomgås med partene før testen starter. Alle tester dokumenteres med lyd og bilde, inklusiv testdata fra polygrafprogramvaren. Testen gjennomføres på nøytralt og stille sted. Ved utroskapstester anbefales at dere møter begge to. Under en test med løgndetektor er det kun den som testes og polygrafisten som er i rommet.  

05

ETTER TESTEN

I de aller fleste tilfeller kan vi gi et foreløpig svar på testen 15-20 minutter etter gjennomført test. Dersom det er tid, vil vi gå gjennom testen med dere, slik at dere får forklart hva som har kommet frem i testen, og dere får en gjennomgang av det foreløpige testresultat. Noen dager etter testen, oversendes vår endelige konklusjon i en sluttrapport. Testrapporten sendes via kryptert e-post (Kunden mottar en kode fra oss som brukes til å åpne filen med testrapport). 

06

OPPFØLGING

Vi tar ikke kontakt med kunder (personer som er testet) etter utført oppdrag, men er tilgjengelig for alle kunder som har spørsmål om tester, rapporter og analyse av tester. Telefonisk kontakt-, og e-post korrespondanse før og etter test faktureres ikke, så fremt det ikke avtales spesifikt.   

07

PERSONVERN

Vi krypterer alle testdata, og bruker såkalt "military spec" krypteringsteknologi. Vi anbefaler at du bruker Gmail eller  Protonmail om du ønsker høy sikkerhet på kommunikasjon med oss. Du bør ikke bruke jobbmailen din til kommunikasjon med oss. Vi sletter persondata og testdata etter 1 år, så sant vi ikke avtaler annet. Vi lagrer minst mulig informasjon om alle klienter. Medisinske data og helserelatert informasjon lagres ikke, så fremt det ikke avtales i hvert tilfelle, eller fremgår av spørsmålene som brukes i testen.

08

PERSONDATA - BETALING

Vi har forståelse for at mange av våre kunder ikke ønsker at andre skal få kjennskap til kunden har tatt test hos oss. Når du betaler kontant blir ikke navnet ditt registrert hos oss for beløp under 10.000. I tillegg har vi hatt flere tilfeller der kunder har møtt med "lånte" eller stjålne  bankkort, og tilfeller der kunden tilsynelatende har betalt, men hvor transaksjonen er trukket tilbake. I ettertid finner vi ut at den som skulle betale har oppgitt falskt navn osv. Dessverre er vi derfor nødt for å ta kontant betaling ved oppmøte for alle kunder. Dette er også vanlig i mange andre land, eller at tester forskuddsbetales digitalt. 

09

FORSØK PÅ JUKS

Skyldige personer, eller personer som har planer om å forsøke å holde relevant informasjon skjult for oss har ofte et incentiv om å forsøke å jukse på testen. 

For å sikre oss best mulig mot juks, og sikre at vi ikke stempler personer som ikke jukser som juksere, er det svært viktig at du som skal gjennomføre en test, følger de beskjeder du får gjennom hele testen. Er du usikker på noe; spør oss.