top of page

Løgndetektor – Avslør sannheten med profesjonell løgndetektortest

Ørjan Hesjedal er den eneste polygrafisten i Norge med utdannelse fra en American Polygraph Association-sertifisert skole, og har de site 10 år utført løgndetektortester i Norge og utland.

Om du har sett løgndetektor vist på norsk TV, så er det sannsynligvis tester utført av Hesjedal. Ved siden av tester utført i humorprogrammer på TV har vi utført løgndetektor tester i et stort spekter av alvorlige saker. 


Det inkluderer løgndetektor utført for for danske Ekstrabladet, som i flere år har gransket ITFactory-svindelen, flere høyprofilerte drapssaker i Norge der mistenkte ble testet med løgndetektor, og testing av overgrepsdømte med løgndetektor i fengsel.
Se LØGNDETEKTORTEST AV BAGGER I ITFactory SVINDELEN

 

Hesjedal har også bidratt med løgndetektor i saker som har ledet til at flere uskyldig anklagede og dømte har blitt frikjent og renvasket i overgrepssaker. Ved siden av kriminalsaker utføres løgndetektortester i spørsmål om utroskaps og tilsvarende tillitskriser i parforhold. Du finner en egen side om løgndetektortester ved mistanke om utroskap her: BRUK AV LØGNDETEKTOR VED MISTANKE OM UTROSKAP


Se også vår BLOGG der du finner tips til hva du kan gjøre selv om du mistenker utroskap, hvordan du kan finne ut av utroskap på egenhånd, samt mye annet som kanskje er relevant for deg.


På TV har du kanskje sett tester med løgndetektor utført av Hesjedal på alt fra komikere til norske toppolitikere. Eller du har sett tester med løgndetektor i programmer som Senkveld, Stian Blipp show, Lystløgner, Klovn til kaffen, Ærlige Norge, Den nakne sannhet og flere tilsvarende programmer i Norge og Danmark. Alle disse testene er det vi som har utført. 

Siden 2014 har vi samarbeidet med forskere ved Universitetet i Padova, Italia, for å utvikle minnedeteksjonstesten IntegrityView. IntegrityView er kognitiv nevropsykologisk minnedeteksjonstest som er akseptert som bevis i rettssystemer som følger den vitenskapelige Daubert-bevisstandarden.

IntegrityView er i dag verdens mest treffsikre online løgndetektor, og koster kun Kr 1900.

Hesjedals lidenskap for polygraftesting begynte i 2006 og har alltid vært drevet av ønsket om å levere høyest mulig treffsikkerhet i hver eneste løgndetektortest, uansett anklager eller mistanker. Hos oss står kvaliteten på arbeidet i fokus, og vi er opptatt av å behandle alle klienter respektfullt og profesjonelt, uavhengig av skyld.


Står du overfor en situasjon der sannheten er avgjørende? En løgndetektortest hos oss kan være den rette løsningen for deg.

Vi tilbyr følgende løgndetektortester:

Utroskapstest med løgndetektor (polygraf): Å mistenke partneren for utroskap, eller å bli beskyldt for utroskap er ødeleggende for parforholdet og livsgnisten. En test hos oss får frem sannheten og vil da punktere mistankene. Etter testen kan dere endelig begynne å behandle det som faktisk har skjedd, uavhengig av om sannheten var at utroskap har skjedd eller ikke. Det å få visshet i hva som har skjedd gjør det mulig å starte prosessen med å legge dette bak dere og få et normalt liv igjen.

 

Det man vet kan man legge bak seg. Det man mistenker blir man aldri ferdig med.  

Sedelighetstest: Test med løgndetektor finner av hva som har skjedd i saker med anklager om upassende seksuell oppførsel, voldtekt, sovevoldtekt, antasting og lignende. Er du uskyldig og har blitt anklaget, men har kanskje ikke hørt så mye fra politiet eller den som anklaget deg på en stund? Du bør ikke vente med å ta test hos oss. De sakene ruller ofte fortere i bakgrunnen enn du er klar over. Dess lengre du venter, dess vanskeligere blir det for deg å snu saken, selv om du er uskyld. Myndighetene i Norge mener at det finnes svært få uskyldig dømte i fengsel i Norge. Men innenfor temaet sedelighetssaker er det god grunn til å anta at myndighetene og de som representerer myndigheten tar grovt feil. Personer dømmes i Norge til fengsel i slike saker helt uten andre bevis enn påstander fra en som retter anklager om overgrep. I et stort antall sakene er påstandene til og med at overgrepene skal ha skjedd for mange år siden. Hvordan man skal tilbakevise falske anklager om overgrep som påstås ha skjedd for 10 og 15 år siden er ikke lett. Men i Norge blir mange likevel dømt i slike saker. Om du har fått slike anklager mot deg, kan det også skje deg. I USA sparer politiet bevis i sedelighetssaker, og har gjort det i over 120 år. (I Norge sparer politiet kun bevis unntaksvis i slike saker, og ofte rotes bevis bort). I den vitenskapelige studien Post-Conviction DNA Testing and Wrongful Conviction kunne forskerne dokumentere med DNA bevis at 8-12% av alle som ble dømt for sexual assault var uskyld dømt.
Les også om studien på https://deathpenaltyinfo.org/news/studies-what-percent-of-convictions-are-mistaken.Det finnes ingen objektive eller gode rasjonelle data som tilsier at situasjonen er helt annerledes i Norge. Om du er advokat eller anklaget i en sedelighetssak, og du er uskyldig / opplever at klienten din hevder seg uskyldig, så bør du ta kontakt med oss. 

Tyverianklager: Løgndetektortest kan gi klarhet i anklager om tyveri, enten det er på arbeidsplassen, i familien eller blant venner.

 

TV og medier: Vi tilbyr skreddersydde løgndetektortest-løsninger for TV og media.

 

Utdrikningslag: Skap uforglemmelige minner med en løgndetektortest som en del av festlighetene. Løgndetektortest på bruden eller brudgommen er et ubeskrivelig morsomt show som kickstarter utdrikningslaget. Folk ligger både over bordet og under bordet og vrir seg i latter og overraskelse. 

IntegrityView: Om man ser strengt på vitenskapelig publisert forskning på ulike typer tester, så er IntegrityView den mest treffsikre "løgndetektortesten" i verden. Vi skriver "løgndetektortest" i anførselstegn, fordi denne testen egentlig ikke er en løgntest per se, men en minnedeteksjonstest. Det finnes ingen spørsmål i testen, og dermed ingen spørsmål man kan svare sant eller lyve på. Testen er en hypotesetest som identifiserer hvilke av to motstridende beskrivelser av en hendelse eller intensjon som er det sanne selvopplevde minnet for den som testes. Testen krever at den ene hypotesen må være sann og den andre hypotesen må være usann

Når testen identifiserer hvilken av de to hypotesene som utgjør det sanne minnet til en person om en hendelse eller intensjon, så får man også vite om personen fortalte sannheten om det som ble testet. Selv om testen teknisk sett ikke er en løgndetektor, så fungerer den som en løgndetektor når resultatet ses opp mot påstander som er fremsatt av den som ble testet. 

 

Denne testen er teknisk sett mer lik en blodprøve som tester alkohol. Dersom en person nekter for å være ruset på alkohol, men en blodprøve gir kraftig utslag på alkohol, så vil blodprøven også fungere som en slags løgndetektor. Når vi bruker ordet "løgndetektor" om IntegrityView så skyldes det at det ikke er noen som kommer på av seg selv å søke etter en minnedeteksjonstest på internet dersom de ønsker å bevise sin uskyld i en sedelighetssak eller ønsker å finne ut av utroskap. 

Kombinasjonstester med polygraf (tradisjonell løgndetektor) og IntegrityView: Har du behov for det beste og mest treffsikre av tester som finnes i verden? Da bør du kombinere polygraftest med IntegrityView. Sannsynligheten for at både en polygraftest og en IntegrityView test skal vise feil om samme hendelse for samme person er statistisk sett ekstremt lite sannsynlig.

Treffsikkerhet for kombinasjonstester (paired testing) med polygraf (løgndetektor) og IntegrityView). La oss bruke et eksempel og tenke oss at en person er uskyldig anklaget for seksuelle overgrep og tar en polygraftest og en IntegrityView test. Begge testene tester samme problemstilling.

 

Hver unike test som utføres oppnår sin unike score. I dette tenkte eksempelet viser analysen av den unike polygraftesten en score som tilsvarer at han var uskyldig, og at det er 1% sannsynlighet for at tester med tilsvarende høy score vil vise feil.

 

Mannen tar også en IntegrityView test, som også viser 1% sannsynlighet for feil resultat. (litt forenklet: 99% sannsynlighet for korrekt resultat). Statistisk forventet sannsynlighet for at begge testene da skal være feil, når de er metodisk uavhengige av hverandre, er da 0,01 % ( 0,01 x 0,01 x 100 =) altså: 1 statistisk forventet feil per 10.000 tilsvarende tester, der begge testene viser at personen er sannferdig).  
 

Dette er et tenkt eksempel der to tester oppnår høy score på samme person om eksakt samme hendelse. I realiteten kan man for eksempel få to tester som viser henholdsvis 2 og 5% (0,02 x 0,07 x 100= 0,1%) sannsynlighet for feil, eller 7% og 3% og andre kombinasjoner. 

I mer sjeldne situasjoner kan man få en polygraftest og en IntegrityView test som viser motstridende resultat. For eksempel kan IntegrityView testen vise 5% sannsynlighet for feil (95% sannsynlighet for korrekt resultat), mens polygraftesten viser 60% (alt under 90% defineres som inkonklusiv, og prosent blir da normalt ikke brukt i rapporter). 

Helt siden jeg begynte å kombinere polygraftest (tradisjonell løgndetektortest) med IntegrityView i 2014 har det skjedd tre ganger at testene har vist ulikt resultat. I en av disse to testene viste IntegrityView testen utslag på forsøk på juks. Polygraftesten var da inkonklusiv. I den andre testen viste IntegrityView testen at personen løy, mens polygraftesten var inkonklusiv. I den tredje testen viste IntegrityView testen at personen var sannferdig mens polygraftesten var inkonklusiv. I alle andre tester har begge testene enten vist at personen svarte sant, eller at begge testene viste at personen løy /holdt tilbake relevant informasjon. 

Når man kombinerer polygraftest og IntegrityView, som er to metodisk uavhengige tester som begge hver for seg oppnår høy treffsikkerhet, reduseres sannsynligheten for at tester falskt anklager personer for noe de ikke har gjort, men uten å gjøre ukomfortable kompromiss den andre veien. 
 

Selv om tallene for kombinasjonstester kan fremstå som imponerende, så har jeg selv en i bakhodet at feil kan skje for alle typer tester. Ikke bare polygraftester og IntegrityView. Det kan skje menneskelige feil. Det kan skje statistiske avvik. Det kan skje tekniske feil, og det kan være andre ukjente årsaker. En ting vi bør ha lært etter alle rettsskandaler i Norge og andre land de siste årene, er at nyere forskning kan vise at tidligere forskning på visse områder var unøyaktig, eller at rutiner ikke ble fulgt slik de burde blitt fulgt. Selv om kombinasjonstester teknisk sett kan se ut til å levere ekstremt høy treffsikkerhet er det gode grunner til å ta ekstreme påstander med forsiktighet. 

Når det er sagt, så vil kombinasjonstester med polygraf og IntegrityView likevel tilby treffsikkerhet som langt overgår alt annet som finnes av løgndetektortester. 

Jeg lever forøvrig med den holdningen at det er viktig at en polygrafist bør leve i konstant frykt for å begå feil for å ikke bli overmodig eller ta for lett på oppgaven. En polygrafist som ikke frykter å gjøre feil bør ikke være polygrafist. 

For mange er dette med løgndetektortest noe ukjent, og også et steg i livet man ikke hadde sett for seg at man skulle ta, før man plutselig står der. Da er det naturlig at det også er mange spørsmål om tester som surrer i hodet om testenes treffsikkerhet, kan man lure testene osv. I menyen øverst finner du flere sider som omhandler testenes treffsikkerhet, FAQ (ofte stilte spørsmål) og en blogg der vanlige spørsmål er besvart. Har du spørsmål som du ikke finner svar på på siden, så håper vi du tar kontakt. 


Om du leser dette på mobilen, så bruker du knappen i menyen oppe til høyre for å klikke deg videre til andre relevante sider.

Polygraftest 1 - Kr 7000,-. (1-3 spørsmål om samme tema)
Polygraftest 2 - kr 8000 (2-4 spørsmål som kan omhandle flere tema) 
Om det er to personer som skal ta test om samme problemstilling gis halv pris for test nr 2. 

IntegrityView test online - 1 tema/spørsmål Kr 1900. Ta for eksempel utroskapstest hjemmefra via din egen datamaskinen.

Pris: Kr 2900,- (når IntegrityView gjennomføres med oss fysisk tilstede, eller via Zoom).

Det tilkommer ingen skjulte kostnader eller tillegg. Reisekostnader tilkommer for tester som ønskes på annen dag og sted enn tider som er tilgjengelig på siden BESTILL TIME. For tester på annonserte datoer der prisene vises, så er de det totaltprisen som gjelder. 
 

bottom of page