top of page
Løgndetektor instrument. Hvordan foregår en løgndetektortest
Hvordan komme seg videre etter utroskap

DETTE MÅ DU VITE FØR DU TAR EN POLYGRAFTEST

01

HVA VI KAN TESTE

Med polygraf (løgndetektor) kan vi teste om en hendelse har skjedd eller ikke. Polygraftesten kan ikke teste holdninger eller hypotetiske situasjoner. Vi kan teste både nye og gamle problemstillinger. 

02

FORBEREDELSE

Det er nær sagt ingenting du behøver å forberede før en test med løgndetektor. Du behøver ikke formulere spørsmålene før løgndetektortesten, men du må vite hva du ønsker testet. Vi må uansett formulere spørsmålene testdagen, slik at de følger retningslinjer for det testformatet som skal brukes i løgndetektortesten. Det er satt av tid til gjennomgang av spørsmål testdagen. 

03

TESTDAGEN

Du må møte rusfri testdagen. Dersom du går på medisiner, må du ta medisinene i den dosen som er foreskrevet av legen. Bevisst feildosering vil medføre at testen identifiserer forsøk på juks. Personer med skjelvinger, sykdommer i nervesystemet bes opplyse om dette i forkant av bestilling. 

 

Testen betales med VIPPS eller kontant ved oppmøte testdagen. Kvittering sendes sammen med testrapport.

Testdagen gjennomføres først en samtale, der vi går gjennom problemstillingen, og lager spørsmålene.

04

LØGNDETEKTORTESTEN

Test med løgndetektor er alltid basert på frivillighet. Forvent 2 timer test ved mistanker om tyveri. 2-3 timer for sedelighetssaker og utroskapstester. Alle relevante spørsmål gjennomgås med partene før testen starter. Alle tester dokumenteres med lyd og bilde, inklusiv testdata fra polygrafprogramvaren. Testen gjennomføres på nøytralt og stille sted. Ved utroskapstester anbefales at dere møter begge to. Testdagen, før selve testingen starter, går vi grundig gjennom det som skal testes, slik at vi er sikker på at spørsmålene formuleres best mulig. Under selve testingen med løgndetektor er det kun den som testes og polygrafisten som er i rommet.  

05

ETTER TESTEN

I de aller fleste tilfeller kan vi gi et foreløpig svar på testen 15-20 minutter etter gjennomført test. Dersom det er tid, vil vi gå gjennom testen med dere, slik at dere får forklart hva som har kommet frem i testen, og dere får en gjennomgang av det foreløpige testresultat. Cirka en dag etter testen, oversendes vår endelige konklusjon i en sluttrapport. Testrapporten sendes via kryptert e-post (Kunden mottar en kode fra oss som brukes til å åpne filen med testrapport). 

06

OPPFØLGING

Vi tar ikke kontakt med kunder (personer som er testet) etter utført oppdrag, men er tilgjengelig for alle kunder som har spørsmål om tester, rapporter og analyse av tester. All oppfølging er gratis, innenfor rimelige rammer. Det samme gjelder all kontakt før testen.

07

PERSONVERN

Vi er opptatt av ditt personvern og krypterer alle testdata, og bruker såkalt "military spec" krypteringsteknologi. Bruk gjerne Gmail eller enda bedre;  Protonmail om du har behov for høy sikkerhet på kommunikasjon med oss. Du bør ikke bruke jobbmailen din til kommunikasjon med oss, da jobbmail i større utstrekning enn arbeidstager er klar over blir lest av arbeidsgiver. Vi sletter persondata og testdata etter 1 år, så sant vi ikke avtaler annet. Vi lagrer minst mulig informasjon om alle klienter. I mange typer tester brukes kun fornavn. Medisinske data og helserelatert informasjon lagres ikke, så fremt det ikke avtales i hvert tilfelle, eller fremgår av spørsmålene som brukes i testen.

08

PERSONDATA - BETALING

For kunder som opplever det som ubehagelig å kjøpe løgntest for svært sensitive problemstillinger, så opplever vi dessverre at alle betalinger med VIPPS og kort medfører at dine (betalers) personopplysninger havner i både regnskapsprogramvaren og på vår kontoutskrift. Ansatte hos regnskapsprogrammet, ansatte i banker og hos myndigheter vil ha tilgang til disse persondataene. Tjenester vi tilbyr kan kreve særskilt beskyttelse av persondata, og det er ikke mulig å forutsi på forhånd hvem det kan gjelde spesielt.. Det er heller ingen angrefrist på persondataregistreringer når man har betalt digitalt. Vi foredrar at du betaler med VIPPS, men tilbyr også kontant betaling mot kvittering for deg som ønsker diskresjon.

09

FORSØK PÅ JUKS

Skyldige personer, eller personer som har planer om å forsøke å holde relevant informasjon skjult for oss har ofte et incentiv om å forsøke å jukse på testen. For å sikre oss best mulig mot juks, og sikre at vi ikke stempler personer som ikke jukser som juksere, er det svært viktig at du som skal gjennomføre en test, følger de beskjeder du får gjennom hele testen. 

Forsøk på juks-/viljestyrt påvirkning av testdata blir uten unntak rapportert til oppdragsgiver, og testen kan avsluttes, uten at det konkluderes om troverdighet, annet enn mistanke om forsøk på juks.

Er du usikker på noe; spør oss. 

bottom of page