DETTE MÅ DU VITE FØR DU TAR EN POLYGRAFTEST

01

HVA VI KAN TESTE

Med polygraf (løgndetektor) kan vi teste om en hendelse har skjedd eller ikke. Polygraftesten kan ikke teste holdninger eller hypotetiske situasjoner. Vi kan teste både nye og gamle problemstillinger. 

02

FORBEREDELSE

Det er nær sagt ingenting du behøver å forberede før en test med løgndetektor. Du behøver ikke formulere spørsmålene før løgndetektortesten, men du må vite hva du ønsker testet. Vi må uansett formulere spørsmålene testdagen, slik at de følger retningslinjer for det testformatet som skal brukes i løgndetektortesten. Det er satt av tid til gjennomgang av spørsmål testdagen. 

På grunn av tiltak mot corona er det krav om at du kan oppvise en negativ PCR coronatest som ikke er eldre enn 6 dager. Se mer under "Kontakt og Priser" i menyen over.

03

TESTDAGEN

Du må møte rusfri testdagen. Dersom du går på medisiner, må du ta medisinene i den dosen som er foreskrevet av legen. Bevisst feildosering vil medføre at testen identifiserer forsøk på juks. Personer med skjelvinger, sykdommer i nervesystemet bes opplyse om dette i forkant av bestilling. 

 

Testen betales ved oppmøte testdagen. Vi tar betaling via VIPPS og kontant mot kvittering. 

Testdagen gjennomføres først en samtale, der vi går gjennom problemstillingen, og lager spørsmålene.

04

LØGNDETEKTORTESTEN

Test med løgndetektor er alltid basert på frivillighet. Forvent 2 timer test ved mistanker om tyveri. 2-3 timer for sedelighetssaker og utroskapstester. Alle relevante spørsmål gjennomgås med partene før testen starter. Alle tester dokumenteres med lyd og bilde, inklusiv testdata fra polygrafprogramvaren. Testen gjennomføres på nøytralt og stille sted. Ved utroskapstester anbefales at dere møter begge to. Testdagen, før selve testingen starter, går vi grundig gjennom det som skal testes, slik at vi er sikker på at spørsmålene formuleres best mulig. Under selve testingen med løgndetektor er det kun den som testes og polygrafisten som er i rommet.  

05

ETTER TESTEN

I de aller fleste tilfeller kan vi gi et foreløpig svar på testen 15-20 minutter etter gjennomført test. Dersom det er tid, vil vi gå gjennom testen med dere, slik at dere får forklart hva som har kommet frem i testen, og dere får en gjennomgang av det foreløpige testresultat. Cirka en dag etter testen, oversendes vår endelige konklusjon i en sluttrapport. Testrapporten sendes via kryptert e-post (Kunden mottar en kode fra oss som brukes til å åpne filen med testrapport). 

06

OPPFØLGING

Vi tar ikke kontakt med kunder (personer som er testet) etter utført oppdrag, men er tilgjengelig for alle kunder som har spørsmål om tester, rapporter og analyse av tester. All oppfølging er gratis, innenfor rimelige rammer. Det samme gjelder all kontakt før testen.

07

PERSONVERN

Vi er opptatt av ditt personvern og krypterer alle testdata, og bruker såkalt "military spec" krypteringsteknologi. Bruk gjerne Gmail eller enda bedre;  Protonmail om du har behov for høy sikkerhet på kommunikasjon med oss. Du bør ikke bruke jobbmailen din til kommunikasjon med oss, da jobbmail i større utstrekning enn arbeidstager er klar over blir lest av arbeidsgiver. Vi sletter persondata og testdata etter 1 år, så sant vi ikke avtaler annet. Vi lagrer minst mulig informasjon om alle klienter. I mange typer tester brukes kun fornavn. Medisinske data og helserelatert informasjon lagres ikke, så fremt det ikke avtales i hvert tilfelle, eller fremgår av spørsmålene som brukes i testen.

08

PERSONDATA - BETALING

Når du betaler kontant blir ikke navnet ditt registrert i regnskapet vårt for beløp under 10.000. Vi jobber i en bransje der klientellet varierer fra ledere i børsnoterte selskap, "hvermansen" og personer involvert i alvorlig kriminalitet. Dessverre har vi opplevd flere ganger forsøk på å betale for tester med stjålne bankkort, og transaksjoner som kanselleres etter at betalingen er gjennomført i terminal. Det er derfor ikke mulig å betale med kort hos oss. Vi tar kun kontant og VIPPS. Det finnes ingen direkte kobling hos oss mellom regnskapsdata og kundedata. Slike data er registrert i adskilte system, der systemene er sperret med såkalt "multippel kryptering". 

09

FORSØK PÅ JUKS

Skyldige personer, eller personer som har planer om å forsøke å holde relevant informasjon skjult for oss har ofte et incentiv om å forsøke å jukse på testen. For å sikre oss best mulig mot juks, og sikre at vi ikke stempler personer som ikke jukser som juksere, er det svært viktig at du som skal gjennomføre en test, følger de beskjeder du får gjennom hele testen. 

Forsøk på juks blir uten unntak rapportert til oppdragsgiver, om oppdragsgiver er en annen enn den som skal ta testen. Er du usikker på noe; spør oss.