top of page

Min personlige erfaring som polygrafist med utroskapsmistanker og adferdsendringer

Som polygrafist har jeg sett mange parforhold i krise på grunn av mistanker om utroskap. Det som slår meg gang på gang, er hvordan den samme dynamikken og eskaleringen av mistanker oppstår, både i forhold der utroskap faktisk har skjedd og der det ikke har vært noen utroskap. La meg dele min erfaring med deg.


Det starter ofte med at den ene parten kommer over informasjon som gjør at mistanker om utroskap får fotfeste, men uten at det eksisterer noen sikre bevis. Den som blir mistenkt nekter for utroskap.

Det å føle seg bedratt vekker noen av de sterkeste følelsene i oss. Den som mistenker utroskap føler at den personlige investeringen i partneren er truet, og jakter på svar.

I jakten på svar blir man sin egen privatdetektiv, og starter kartlegging av partnerens bevegelser, kontakter og adferd.


Ofte er det slik at det ikke dukker opp sterke bevis på utroskap, men ting som ikke stemmer, som gir hjernen belønning for jakten. Belønningen gir ytterligere intensiv for å finne svar, og metodene eskalerer.


Hvor mye det eskalerer er avhengig av personlige grenser, hvilke sperrer man har osv. Men veldig ofte begynner den som mistenker utroskap å undersøke telefonen og datamaskinen til partneren. Noen går så langt som å følge etter partneren, eller til og med installere kameraer og sporingstjenester på partnerens bil, eller apper som installeres på partnerens mobiltelefon.


Denne jakten på bevis fører til alt fra små til svært store og alvorlige adferdsendringer hos den mistenksomme parten. Mistankene går fra å være nettopp det – mistanker – til å bli en overbevisning om at utroskap har skjedd. Uten at personen selv helt forstår det, endrer de seg. Og det spiller ingen rolle om vedkommende er rørlegger, aksjemegler, drosjesjåfør, politi eller leder i børsnotert selskap. Jeg har også hatt mange psykologer som har oppsøkt min hjelp for samme problemstilling. Vår hjerne har ingen av-knapp for å beskytte oss mot dette.


Denne endringen fører ofte til intense utspørringer og høyt konfliktnivå i parforholdet. Frustrasjon, aggresjon og depresjon kan oppstå hos begge parter. Den som mistenkes for utroskap, kan oppleve PTSD-lignende reaksjoner relatert til temaet. Dette oppstår fordi de kontinuerlig blir utsatt for mistanker, anklager og konflikter. De føler seg truet og usikre, og begynner å utvikle symptomer som minner om posttraumatisk stresslidelse.


Når det kommer til løsningen på denne vanskelige situasjonen, er det viktig at den som mistenker utroskap må få svar på om utroskap har skjedd, og eventuelt hva som har skjedd, og svarene må være til å stole på.


Løgndetektortest er ofte det eneste som kan gi et dekkende svar på om utroskap har skjedd eller ikke. Noen ganger stemmer mistanken, andre ganger ikke. I begge tilfeller tar jeg meg god tid til å forklare dynamikken og testresultatene fra løgndetektortesten. Uten profesjonell hjelp kan det være langvarige konsekvenser for personer som havner i denne situasjonen. De kan miste mental balanse og tillit på jobb, bli sykemeldt eller miste jobben. Venner og kollegaer kan trekke seg unna, og de kan dra disse negative erfaringene og adferdsendringene med seg inn i nye forhold. Det er derfor svært viktig at slike alvorlige situasjoner blir løst av profesjonelle. Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, nøl ikke med å ta kontakt med oss i dag. Vi er her for å hjelpe deg å finne sannheten og få tilbake kontrollen over livet ditt. Etter at dere har tatt en løgndetektortest for å få frem sannheten om hva som har skjedd, så er det i slike tilfeller som dette ofte lurt å oppsøke psykolog som jobber med kognitiv terapi, som kan hjelpe dere med å gjenopprette god kommunikasjon og holde stø kurs i forhold til å hindre nye runder med mistanker.


Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page