top of page

Hvor vanlig er utroskap? En titt på studier, statistikk og spørreundersøkelser

Utroskap er et tema som ofte opptar både par og enkeltpersoner i samfunnet. Det er en handling som har potensial til å skape dype sår og ødelegge tilliten i et forhold. Men hvor vanlig er egentlig utroskap? Forskning gir oss noen indikasjoner, men det er viktig å huske på at tallene kan variere avhengig av studiens metode og deltakernes ærlighet. La oss se nærmere på hva ulike studier sier om utroskapens utbredelse.

Studier som indikerer at utroskap er vanlig:

  1. Kinsey-rapporten Kinsey-rapporten er en av de mest kjente og omfattende studiene om menneskelig seksualitet, utført av Alfred Kinsey og hans team på 1940- og 50-tallet. Rapporten viser at rundt 37 % av menn og 29 % av kvinner innrømmet å ha vært utro mot sin partner.

  2. General Social Survey (GSS) GSS er en stor, nasjonalt representativ undersøkelse i USA som har blitt gjennomført annethvert år siden 1972. Ifølge GSS-dataene har omtrent 20 % av menn og 16 % av kvinner vært utro mot sin ektefelle. Imidlertid har andelen som innrømmer utroskap vært ganske stabil over tid, selv om holdninger til utroskap har endret seg.

  3. The European Values Study Denne europeiske undersøkelsen viser at omtrent 25 % av menn og 20 % av kvinner innrømmer å ha vært utro mot sin partner. Tallene varierer mellom landene, men generelt er det en betydelig andel av befolkningen som har opplevd utroskap.

  4. Studier på utroskap blant studenter Undersøkelser blant studenter viser at utroskap kan være ganske utbredt i denne aldersgruppen. En studie publisert i "Archives of Sexual Behavior" fant at 31 % av studentene hadde vært utro mot sin partner i løpet av det siste året.

  5. Ashley Madisson gjennomførte en survey av 1300 personer, vedrørende utroskap. 44 % av menn i undersøkelsen innrømmet utroskap, og ytterligere 55 % innrømmet å ha vurdert utroskap. Tilsvarende tall for kvinner var 39 % og 35 %. Studien viste også at 27 % av menn, og 28 % av kvinner oppsøker en bekjent når de var utro.

  6. Utroskap blant helt unge skjer hyppigere enn for personer i 30- og 40 årene. Kvinner er oftest utro i 60- årene. Noen studier indikerer at utroskap skjer 40 % oftere i aldersgruppen over 55 år, versus de under 55 år.

  7. Hvor vanlig er så utroskap i Norge? The Mirror gjennomførte en undersøkelse i 2015, som fant at nordmenn lå på 6. plass i utroskap. Bak franskmenn som holdt 5. plassen.

  8. Den norske psykologen, forskeren og samlivseksperten Frode Thuen uttalte for noen år siden at utroskap skjer i cirka 70 % av alle langvarige parforhold.


Det er viktig å merke seg at tallene fra forskjellige studier kan variere avhengig av definisjonen av utroskap, kulturelle forskjeller, og ærligheten blant respondentene. Når jeg utfører løgndetektortester, så finner jeg svært ofte personer forsøker å omdefinere utroskap de har begått som noe annet enn utroskap. Også selv om de i utgangspunktet før testen var enige i definisjonen på utroskap. I polygraftesten vil den slags løgner kunne få store konsekvenser, mens i en spørreundersøkelse vil den slags løgner ikke få noen konsekvenser. Det er derfor svært sannsynlig at andelen som faktisk har vært utro er vesentlig høyere enn det tallene i disse studiene indikerer.


Det er også viktig å ta med at noen studier definerer utroskap som fysisk utroskap, mens andre inkluderer både fysisk utroskap, og emosjonell utroskap (teksting, kontakt med intensjoner om at noe fysisk seksuelt skulle- eller kunne skje).


Konklusjon:

Selv om tallene varierer, viser flere studier at utroskap er en vanlig og utbredt problemstilling i samfunnet. Det er viktig å huske at tillit, kommunikasjon og åpenhet er nøkkelen til et sunt og lykkelig forhold.


Det er svært vanskelig å gjenoppbygge tillit i et parforhold når den ene mistenker den andre for utroskap. Test med løgndetektor kan for mange parforhold være det som skal til for å få alt på skinner igjen. Testen punkterer tillitskrisen som oppstår ved utroskapsmistanker. I de tilfeller det er underliggende grunner til utroskap- eller utroskapsmistankene, så kan løgndetektor punktere tillitskrisen, og gjøre det mulig å starte prosessen med å reparere forholdet.


Hvis man opplever mistanker om utroskap, kan det være lurt å snakke med partneren og eventuelt søke profesjonell hjelp for å komme til bunns i situasjonen og gjenopprette tilliten.

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page