top of page

Mistankens onde spiral: Når diskusjoner om utroskap forsterker tvilen

Innledning:

Mistanker og anklager om utroskap er blant de mer smertefulle, opprivende og ødeleggende opplevelser et par kan gå gjennom. Ofte fører mistanken om utroskap til en ond spiral av anklager, mistillit og usikkerhet, der også selve diskusjonene og anklagene kan forverre situasjonen. I denne bloggposten tar jeg opp noen momenter som viser hvordan og hvorfor mistanker om utroskap kan forsterkes når temaet diskuteres hjemme, hvordan dette kan føre til feilaktige konklusjoner, og hva dere kan gjøre for å komme bedre ut av situasjonen dere har havnet i:


  1. Unnvikende svar og adferdsendringer Når mistanken om utroskap blir et tilbakevendende tema i hjemmet, kan dette føre til at partneren som blir anklaget begynner å opptre unnvikende, svarer uvanlig eller rart, eller kan noen ganger også opptre annerledes eller rart. Dette kan ha en rekke ulike årsaker, som for eksempel 1) stress relatert til følelsen av å bli angrepet, 2) stress- eller desperat ønske om å unngå konflikt. Unnvikende og rare / uvanlige svar blir ofte tolket som tegn på utroskap, selv om vi som jobber med dette vet at den slags tegn er like treffsikker som om du hadde kastet krone og mynt. Adferdsendringer og rare svar kan også skyldes personligheten til den som anklages. Noen personlighetstyper reagerer rett og slett annerledes enn de fleste andre når de blir anklaget for å være utro.

  2. Menneskelige forsøk på løgndeteksjon Ifølge en av de største studiene på menneskelig evne til å avsløre løgn og sannhet, Bond & DePaulo, 2006, som involverte 24 483 mennesker, er den gjennomsnittlige menneskelige evnen til å avsløre løgn bare 47%, der 50% tilsvarer at man like gjerne kunne kastet mynt om partnerens troverdighet. Denne studien, samt en oppfølgingsstudie publisert i 2009 dokumenterte også at verken politi, psykologer eller andre profesjonelle løgnavslørere var mer treffsikker enn studenter eller gjennomsnittet av befolkningen. Forskerne advarte sterkt mot å tro at det finnes mennesker som er uvanlig dyktig til å avsløre løgn. Denne kunnskapen innebærer at selv når vi tror vi er gode til å vurdere om partneren vår er ærlig, kan det likevel være at vi tar feil.

  3. Bekreftelsesbias og mistillit Når mistanker om utroskap vokser, er det en tendens til å se etter bekreftelse på ens egne antagelser. Dette kalles bekreftelsesbias og kan føre til at vi overtolker små tegn og oppførsel som bevis på utroskap. Dette kan ytterligere forsterke mistillit og føre til en ond spiral av anklager og konflikter.

  4. Gjenopprette tillit. Den som begynne å mistenke utroskap- helt uavhengig av hvordan eller hvorfor mistankene oppstod, kan ikke bare si til selv at mistankene skal forsvinne. Og det er vanskelig å bygge økt grad av tillit når den ene parten sterkt mistenker den andre for utroskap og tillitsbrudd. For å rette opp slik situasjon er det vår erfaring at det kun er polygraftest (løgndetektor) som evner å gi gode nok- og treffsikre nok svar til å kunne nøytralisere mistanker og anklager.

  5. Kommunikasjonens betydning For å bryte denne onde spiralen er det viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon om mistankene og bekymringene dere har. Prøv å forstå hverandres perspektiver og vær villig til å lytte uten å dømme. Dette kan bidra til å lette spenningen og skape en tryggere atmosfære for samtale. Om dere sliter med å få det til alene, så søk hjelp. Det er ikke et nederlag å be om hjelp. Tvert imot viser det styrke at dere våger å ta grep om situasjonen.

  6. Å søke profesjonell hjelp Hvis mistanken om utroskap vedvarer og diskusjonene hjemme ikke fører til en løsning, kan det være nyttig å søke profesjonell hjelp. En nøytral tredjepart kan hjelpe dere med å navigere gjennom vanskelige samtaler og følelser og finne en vei videre.

Konklusjon: Mistanke om utroskap kan føre til en ond spiral av diskusjoner, mistillit og usikkerhet som forverrer situasjonen og kan føre til feilaktige konklusjoner. For å bryte denne spiralen er det viktig å ha en åpen og ærlig kommunikasjon, samt vurdere å søke profesjonell hjelp for å rette opp tillitskrisen.


Det er viktig å bite seg merke i at mistankens onde spiral kan forsterkes av feilaktig løgndeteksjon, bekreftelsesbias og unnvikende adferd som kan skyldes andre årsaker enn utroskap. Utroskapsmistanker er derfor ikke noe man bør bære på for lenge før man søker hjelp.

Ved å forstå disse faktorene og arbeide med å forbedre kommunikasjonen, kan par finne en vei ut av mistanken og mot en sterkere og mer tillitsfull relasjon.

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page