PERSONVERN

&

FORBEHOLD

Registrerte opplysninger blir kryptert for din sikkerhet. Henvendelser som ikke leder til oppdrag slettes fra vårt arkiv relativt fortløpende. Henvendelser som medfører oppdrag lagres i 1 år, så fremt ikke annet er avtalt. Deretter slettes persontilknyttede data. Vi ønsker som prinsipp å oppbevare så lite personsensitiv informasjon som mulig.  I visse typer saker vil du bli spurt om vi skal oppbevare opplysninger lengre, som kan være gunstig for fremtidig dokumentasjon. For eksempel for personer vi tester, hvor tester viser at personen er uskyldig anklaget (og / eller dømt). I slike tilfeller oppfordrer vi klienter til å lagre data hos oss lengre enn 1 år.