top of page
Credibility Lie Detection Technology logo Løgndetektor lögndetektor lögndetektortest
EyeDetect logo

Øynene dine avslører deg. EyeDetect® er en ny type løgndetektor som raskt og kostnadseffektivt identifiserer uønskede kandidater ved å registrere endringer i pupillene. 

EyeDetect løgndetektor

Vi får forespørsler om å bruke EyeDetect til saker som omhandler utroskap og til å teste i saker som gjelder sedelighet. Testen egner seg ikke alene til slike tester, da vår oppfatning er at noen personer kan klare å jukse på denne testen. 

Det finnes heller ikke uavhengig forskning på denne testen, som medfører at oppgitt treffsikkerhet må ses i lys av dette.

Denne testen egner seg først og fremst som en screening test på grunn av at testen er billig og tar relativt kort tid. Testen kan brukes i forbindelse med bakgrunnssjekk ved jobbsøking eller i kombinasjon med andre tester. Det kan finnes aktører som forsøker å overselge denne og andre tester. Ring oss for et mer utførlig svar om du er usikker.

EyeDetect® egner seg til: 

 • Bakgrunnssjekk av jobbsøkere

 • Bakgrunnssjekk av politi og forsvarsansatte

 • Om personer har forsøkt å jukse i konkurranser. For eksempel i spørsmål om doping i bodybuilding og annen sport, juks i fiskekonkurranser, juks i forbindelse med sjakk konkurranser osv.

 • Periodisk sjekk av ansatte i forhold til ikke-akseptabelt risikoadferd i spesifikke yrker.  

  • å være ruspåvirket på jobb.

  • ta imot bestikkelser

  • dele sensitiv informasjon.

  • delta i alvorlig kriminell virksomhet.

  • kjøp, salg, bruk av narkotika.

  • involvering i overgrep på barn eller voksne.

 • 1. eller 2. ledd i en hurdle approach. 

Videopresentasjon av EyeDetect®

Short-facts om EyeDetect®:

 • Hver test tar ca 30 min.

 • Testen er non-invasive.

 • 86% nøyaktig som multi-issue test.

 • 96% nøyaktighet som single issue test* 

 • 99% nøyaktighet (sensitivitet) kan forventes når EyeDetect er en del av en hurdle approach. 

 • Vi utfører tester, selger instrument, og står for opplæring av personell slik at dere kan velge den løsningen som passer best for dere.

 • EyeDetect® gir dere mulighet til full kontroll på all testing innad i organisasjonen uten store investeringer.

 • Vi designer unike tester og løsninger for ditt behov, og sikrer at forventet nøyaktighet oppnås.

* Ikke publisert forskning. Prosenten er basert på et stort antall gjennomførte tester med kjent facit (demotester). Denne testen er en såkalt proprietær test, der Converus bestemmer hvem som skal få lov til å forske på testen, og hvordan studier skal skje. Uavhengig forskning på denne testen finnes ikke. Uavhengig forskning på metoden er også svært begrenset. EyeDetect er fortsatt en relativt ny teknologi som kan være den foretrukne testen-, eller en av flere foretrukne tester for screening av et større antall kandidater som testes for samme problemstilling, og er en tids- og kostnadseffektiv teknologi med spennende muligheter.

Når EyeDetect inngår i en "hurdle approach" brukes EyeDetect som første test. Kandidater som består EyeDetect testen anses troverdig. Kandidater som har utslag på EyeDetect testen testes deretter på nytt med en test som er mer treffsikker.

Instrumentell løgndeteksjon og forventet nøyaktighet.

bottom of page