Øynene dine avslører deg. EyeDetect® er en ny type løgndetektor som raskt og kostnadseffektivt identifiserer uønskede kandidater ved å registrere endringer i pupillene. 

Advarsel! Etterforsker1 ved Thomas Mathiesen selger EyeDetect tester. Etterforsker1 oppgir uriktig treffsikkerhet for andre tester for å fremheve den ene testen de har fått tilgang til. Vi har gjort leverandøren i Utah oppmerksom på problemstillingen.

 

Etterforsker1 har også en hjemmeside hvor de reklamer for IntegrityView tester og polygraftester. Etterforsker1 og Thomas Mathiesen bruker IntegrityView navnet i sin markedsføring, uten å ha kontrakt med rettighetshaver for testene, og uten å ha tilgang til testene. Så vidt oss bekjent har ikke Etterforsker1 noen polygrafister eller polygrafinstrument. Det virker som Etterforsker1 bruker IntegrityView testen og polygraftester i sin markedsføring som click-bait for å deretter selge EyeDetect tester. De forsøker altså å lure deg for å tjene noen kroner på å selge deg noe annet. 

Vi har jobbet med forskerteamet bak IntegrityView testene siden 2014, og kjenner disse testene svært godt, inkludert hvem i verden som bruker- og har tilgang til testene. Thomas Mathiesen / Etterforsker1 er ikke blant selskapene som har rettigheter til IntegrityView testen, har aldri hatt det, og han kommer heller ikke til å få rettigheter slik han opererer. 

EyeDetect kan egne seg som screening test. For den slags tester er det en relativt rask og billig test. Dvs når man tester mange personer for samme problemstilling (for eksempel om man skal bakgrunnssjekke 20-30 personer for en stilling). En EyeDetect som viser at en person ikke snakker sant, bør ALLTID medføre at vedkommende deretter blir testet på nytt med polygraftest eller IntegrityView. 

Å bruke EyeDetect alene som for eksempel utroskapstest, eller test i kriminalsaker, uten å følge opp en EyeDetect test som viser løgn, fremstår som både useriøst og farlig med alvorlige konsekvenser for de som blir feilaktig anklaget.  

Pr i dag finnes det ikke solid nok, uavhengig forskning til å støtte at denne testen oppnår høy nok treffsikkerhet for å teste enkelthendelser. Det finnes ingen vitenskapelige studier på testens treffsikkerhet, som er utført av andre enn rettighetshaverne bak testen. De som påstår at denne testen er mer treffsikker enn polygraftester og IntegrityView tester til å teste enkelthendelser, overselger EyeDetect testen. 

For å teste enkelthendelser er polygraftester og IntegrityView tester vesentlig mer treffsikker og pålitelig. 

Pass på så du ikke blir lurt!

EyeDetect® egner seg til: 

 • Bakgrunnssjekk av jobbsøkere

 • Bakgrunnssjekk av politi og forsvarsansatte

 • Periodisk sjekk av ansatte i forhold til ikke-akseptabelt risikoadferd i spesifikke yrker.  

  • å være ruspåvirket på jobb.

  • ta imot bestikkelser

  • dele sensitiv informasjon.

  • delta i alvorlig kriminell virksomhet.

  • kjøp, salg, bruk av narkotika.

  • involvering i overgrep på barn eller voksne.

 • Etterforskning av seksuelle overgrep.

 • Kontrolltiltak overfor dømte overgripere.

 • 1. eller 2. ledd i en hurdle approach. 

Short-facts om EyeDetect®:

 • Hver test tar ca 30 min.

 • Testen er non-invasive.

 • 86% nøyaktig som multi-issue test.

 • 96% nøyaktighet som single issue test* 

 • 99% nøyaktighet (sensitivitet) kan forventes når EyeDetect er en del av en hurdle approach. 

 • Vi utfører tester, selger instrument, og står for opplæring av personell slik at dere kan velge den løsningen som passer best for dere.

 • EyeDetect® gir dere mulighet til full kontroll på all testing innad i organisasjonen uten store investeringer.

 • Vi designer unike tester og løsninger for ditt behov, og sikrer at forventet nøyaktighet oppnås.

* Ikke publisert forskning. Prosenten er basert på et stort antall gjennomførte tester med kjent facit (demotester).  

 

Videopresentasjon av EyeDetect®

Instrumentell løgndeteksjon og forventet nøyaktighet.