NO NEED

TO GUESS

TAKE A TEST

SOME OF OUR CLIENTS

and end users

LØGNDETEKTOR

Løgndetektortest med polygraf er fortsatt ofte den foretrukne testen i mange situasjoner. De siste årene er det gjort viktige teknologiske fremskritt innen sensorteknologi og analyse som gjør at tester vi bruker i dag ikke kan sammenlignes med gamle analoge polygraftester.

 

Summen av vitenskapelig publisert forskning viser at test med løgndetektor er over 900% mer treffsikker, over sjanse, enn gjennomsnittlig menneskelig evne til å vurdere løgn og sannhet.

Academy for Scientific Invenstigative Training ASIT logo Polygraph training
American Polygraph Association APA logo

INTEGRITYVIEW

Credibility Lie Detection Technology var et av de første selskapene i verden som tok i bruk IntegrityView kommersielt, og har vert delaktig i utvikling av testen.

 

IntegrityView er ikke en løgndetektor, men en "minnedeteksjonstest". Testen er en av flere nye innovative, treffsikre kognitive tester som kan brukes til å teste påstanders troverdighet. Testen har dokumentert høy treffsikkerhet i en lang rekke fagfellevurderte studier, og testen er brukt som bevis i flere høyprofilerte rettssaker i blant annet Italia. Blant annet i flere drapssaker, forsikringssvindel saker, økokrim saker osv. 

Metoden bygger på over 300 vitenskapelig publiserte studier omkring hjernens responstid og koordinasjonsevne i singel- og dobbel-switch-kategoriseringsoppgaver. Testen tilfredsstiller Daubert Standarden for bevismidler etter omfattende granskning og avgjørelse i Trieste Court of Appeal.

Accurate

Fast

Secure