top of page

LØGNDETEKTOR

Løgndetektortest med polygraf er fortsatt ofte den foretrukne testen i mange situasjoner. De siste årene er det gjort viktige teknologiske fremskritt innen sensorteknologi og analyse som gjør at tester vi bruker i dag ikke kan sammenlignes med gamle analoge polygraftester.

 

Summen av vitenskapelig publisert forskning på løgndetektor, viser at 8 ulike teknikker produserer over 90% treffsikkerhet, og at de to mest treffsikre løgndetektor-teknikkene leverer 97-99% treffsikkerhet.

Beste løgndetektor.jpg
Academy for Scientific Invenstigative Training ASIT logo Polygraph training
IntegrityView online lie detector test

INTEGRITYVIEW

Denne testen koster fra kr 1900, og vesentlig billigere enn polygraftester, men er minst like treffsikker. Vitenskapelig publiserte studier viser over 93% treffsikkerhet (alle tester), og ca 99% for tester som oppnår score høyere enn d-aIAT 0.6. IntegrityView er en online test som fungerer som løgndetektor, og du kan enkelt ta testen hjemmefra i ditt eget hjem allerede i dag.

Ønsker du svar på om utroskap har skjedd, eller om det har skjedd mer utroskap enn det du har funnet ut av til nå? Eller ønsker du selv å vise samboeren at du har fortalt sannheten?

TEST MED LØGNDETEKTOR

Credibility Lie Detection Technology har levert løgndetektortester i Norge i over 10 år. De 8 beste polygraftestene (løgndetektor) leverer ifølge vitenskapelig publisert forskning som har vert gjenstand for peer review, i gjennomsnitt ca 95% treffsikkerhet for konklusive tester.

 

Testen IntegrityView oppnår enda høyere treffsikkerhet. Ørjan Hesjedal er den eneste APA utdannede polygrafisten i Norge, og har utført det meste at polygraftester som er vist på TV i Norge de siste 10 årene. 

Priser: 

IntegrityView: Kr 1900 - 2900 (Denne testen kan du ta hjemmefra via din egen datamaskin allerede i dag)

 

Løgndetektor (polygraftest) med ett tema (1-3 spørsmål), Kr 7000 kroner.

Mer omfattende tester koster fra 7900 kroner. Er dere to eller flere personer som skal ta test? Halv pris på test nr 2, 3 osv. (For tester som gjelder samme tema)

Løgndetektortest kunder i Norge Sverige og Danmark.jpg

SOME OF OUR CLIENTS

and end users

bottom of page